Get Adobe Flash player
column Ik geef het stokje door aan… Nicolette Loon en voorzitter Women in Financial S ervices (WIFS) I edereen kent de rubriek ‘Ik geef het stokje door aan…’. In de schoolkrant van vroeger, het personeelsblad of het plaatselijke krantje lees je vaak over het wel en wee van bekenden of minder bekenden. Ook ik geef het stokje door. Meer dan twee jaar schreef ik, als voorzit- ter van WIFS, columns voor New Financial Magazine. Nu is het tijd om mijn mede-bestuursleden van WIFS hun visie op vernieuwing in de financiële sector met jullie te laten delen. Wat mij betreft zouden mensen in de financiële sector ook eens wat vaker het stokje door moeten geven. Nu de ene re- organisatie volgt op de andere – en baanzekerheid een woord uit het verleden is – zie ik dat men te veel hecht aan een func- tie. Natuurlijk is het vervelend je baan te verliezen, als je lie- ver nog wat langer had willen blijven. Maar te lang blijven zit- ten omdat je het (riante) inkomen niet kunt missen, is voor niemand goed. Je verliest na enige tijd je frisse blik. Je krijgt blinde vlekken omdat je de din- gen doet zoals je ze altijd al gedaan hebt. Ook de bereidheid om mee te gaan in vernieuwingen wordt min- der. “Dat hebben we al een keer gepro- beerd” of “Mijn tijd zal het wel duren” zijn dan gedachten die gaan domine- ren. en ons pensioen betaalbaar? Hoe kunnen we routinewerk au- tomatiseren, zonder dat de klant zich een nummer voelt? Vragen die roepen om grote innovaties. Zou het daarom niet een idee zijn om gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een maand, mensen met elkaar van baan te laten wisselen? Het stokje aan elkaar over te geven. Niet alleen kan dit tot nieuwe ideeën leiden omdat vraagstukken letter- lijk door een andere bril worden bekeken, het zorgt ook voor meer begrip over wat de ander nu eigenlijk precies doet. Bij- komend voordeel is dat ook de unusual suspects een kans krij- gen om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit zou daardoor flink kunnen bijdragen aan de bevordering van meer diversi- teit. We weten immers al lang dat vrouwen niet uit zichzelf om een promotie of een nieuwe uitdaging vragen. Als zij in een baanwisselprogramma hun talenten kunnen laten zien, zou dat wel eens tot verrassende resultaten kun- nen leiden. “Door een tijdje van baan te wisselen kunnen ook de unusual suspects En dat terwijl de financiële sector juist nu behoefte heeft aan radicale vernieuwingen. Wat gaan we doen met big data? Hoe houden we de zorg laten zien wat zij in huis hebben” Mijn WIFS-collega’s zijn stuk voor stuk vrouwen met een passie voor diversiteit, innovatie en leiderschap – thema’s die in dit magazine een goede plaats krijgen. Jeannette Homan, Eveli- ne Stam, Natalia Goncharova, Monique van de Heisteeg en Janine Breij zullen in de volgende edities van New Financial Magazine hun bij- drage leveren. Ik hoop dat jullie hebben geno- ten van mijn columns, dat ze tot denken heb- ben aangezet, dat ze stof tot discussie hebben opgeleverd of bijgedragen hebben aan nieuwe inzichten. Mocht je nog eens verder willen pra- ten, zoek me dan maar op voor een kop thee. n WINTER 2015 NFM | 11