Get Adobe Flash player
interview Ambassadeurs over werken in de nieuwe financiële wereld Zet alles op zijn kop Het New Financial Magazine stelt in iedere editie aan een nieuwe Ambassadeur een aantal vragen over de nieuwe financiële wereld. Dit maal Indra Frishert, commercieel directeur Dazure. tekst ind r a f rish e r t | foto lopke van d er re ijt Hoe ziet jouw ideale financiële sector er uit? De sector zou wat mij betreft ideaal zijn wanneer men echt leert samen te wer- ken. Samen het doel behalen, name- lijk: de consument optimaal bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen – dus ook samen met al onze consumen- ten – veel meer kunnen bereiken. Waar- om wordt onze sector door de ‘buiten- wereld’ gezien als saai, ingewikkeld, ondoorzichtig en zelfs niet te vertrou- wen? Dit komt door onszelf! Alleen als we allemaal hetzelfde doel nastreven kunnen we dit veranderen. bij voel. Producten maken waar ik me goed bij voel, die goed zijn voor mijn kinderen, kleinkinderen, broers, zus- sen en mijzelf. Producten of financiële oplossingen met een hoge duurzaam- heidsgraad en op basis van de lange ter- mijn. Consumenten krijgen nu vaak het gevoel dat ze belazerd worden doordat een product zo ingewikkeld is gemaakt dat wijzelf het nog maar net begrijpen. In wat voor financiële sector wil je zelf graag werken en met wat voor financië- le sector wil je dat je kinderen en klein- kinderen in aanraking komen? Voor mij is er eigenlijk maar één ding belangrijk: ik wil werken in een sector waar ik trots op kan zijn, waar ik passie beter, daarna maakt 32 | NFM LENTE 2015 “Maak de organisatie de organisatie jou vanzelf beter” Ik wil werken in een sector waar een- voud en duurzaamheid in combinatie met kwaliteit centraal staan. Wat zijn de voornaamste obstakels die moeten worden weggenomen? Wat mij betreft moeten we dus samen- werken. Wat ik nu veel in mijn omge- ving zie is dat iedereen over elkaar heen buitelt om de beste te willen zijn. Er wordt volop gekopieerd en er is weinig innovatie. Als er al innovatie is, dan wor- den of de belangen van de consument niet meegenomen of wordt de operatio- nele organisatie vergeten. Ik ben er hei- lig van overtuigd dat we allemaal verder komen als we beter samenwerken en in ieder geval een bepaalde basis goed in- regelen. Samen, dus niet opgelegd door de overheid of de consument. Wat draag je zelf bij op weg naar die be- tere financiële wereld? De basisregel is natuurlijk altijd jezelf te blijven en buiten de box te denken met je hart op de goede plek. Wanneer je eerlijke, oprechte producten tegen een goede prijs maakt, kan het niet fout gaan. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden… Hoe een- voudig eigenlijk.