Get Adobe Flash player
essay De financiële instellingen die in 2008 hevig wankelden, staan – met dank aan de overheid – weer stevig overeind. Deze crisis ligt inmiddels achter ons als we economen mogen geloven. De economie is op de weg terug. De effectenbeurzen breken alweer records. De ECB jaagt met onvoorstelbare hoeveelheden geld de economie verder aan. Zo wordt de volgende financiële crisis in de steigers gezet. Het lijkt wel of we nooit iets leren. Er is een nieuwe visie op geld en financiële dienstverlening nodig. Nieuwe visie op financiële dienstverlening hard nodig tekst hans lud o van mi er lo | beeld fr i ts de b eer S inds het begin van de crisis in 2008 spreken we voortdurend over de noodzaak van herstel van het vertrouwen. We praten over een nieuwe dienstba- re financiële sector. We beloven de klant centraal te stellen. Maar wie goed kijkt, ziet dat het financiële spel nog steeds wordt gespeeld volgens oude regels en dat er binnen de sector nog steeds dezelfde taal wordt ge- sproken. Ja, er is sprake van een rem op de bonussen van be- stuurders, maar die werden al snel gecompenseerd met een hoger basissalaris. Ja, de klant krijgt meer inzicht in de kos- ten van advies, maar dat leidt er alleen maar toe dat veel klan- ten liever geen advies krijgen en een product afnemen zonder al te veel uitleg. De vrijgevige banken zijn opeens wel erg te- rughoudend geworden en ze hebben hun rentemarges flink opgevoerd. Klanten zijn van schrik voorzichtiger geworden, maar hopen toch nog stiekem op een wonderbaarlijke geld- vermenigvuldiging. Veel in- en externe aanpassingen sinds de laatste financiële crisis zijn van het niveau camouflage, pleisters plakken en het aanleggen van noodverbanden. Ze leiden niet tot een wezen- lijk andere benadering van financiële dienstverlening. Zo’n 40 | NFM LENTE 2015 ingrijpende cultuurverandering is ook moeilijk te realiseren met nog steeds dezelfde mensen, dezelfde beloning, dezelfde gebouwen, dezelfde systemen, dezelfde producten, dezelfde klanten, dezelfde opleiders en dezelfde taal. Een nieuwe taal, een nieuwe kijk op financiële dienstverlening is juist nu no- dig om tot wezenlijke veranderingen in de sector te komen. De actuele vraag is niet hoe we de oude structuren en spelregels overeind kunnen houden, maar hoe we een nieuwe, toekomst- bestendige financiële sector kunnen inrichten. Zonder een ge- deelde visie blijven we het oude almaar oplappen. Vanuit een gedeelde visie kunnen we iets nieuws ontwikkelen. Leve n svoor waarde Kritische burgers, die het helemaal gehad hebben met de fi- nanciële sector, verwachten soms hun heil van nieuwe betaal- middelen, zoals de bitcoin. Maar daar zit het echte probleem niet. Het echte probleem is de manier waarop we tegen geld aankijken. Ooit was geld het briefje van de smid, die beloofde aan de toonder van dat briefje het hem toevertrouwde goud direct weer terug te zullen geven. In het guldentijdperk stond deze belofte nog op de bankbiljetten van DNB. Op de eurobil-