Get Adobe Flash player
inspiratie Need to read De kracht van het hart “Volgens mij is er niets zo be- langrijk als beseffen wat je le- vensdoel is.” Deze zin uit een webclass van Oprah Winfrey en Eckhart Tolle trof Baptist de Pape in het hart. Hij had zijn rechtenstudie afgerond en een lucratieve baan aangeboden ge- kregen bij een prestigieus ad- vocatenkantoor maar besloot de handtekening niet te zetten, simpelweg omdat het niet goed voelde. Wat hij dan wel wilde, wist hij niet. Tot hij zichzelf de vraag stelde: Wat wil het leven van mij? En door stil te zijn, kreeg hij het antwoord: de kracht van het hart onderzoeken. Hoe? Door de toonaangevende spirituele denkers, schrijvers en leermeesters te vragen naar hun ideeën over het hart. Als hij naar zijn verstand had geluisterd, had hij het nooit ge- daan, maar De Pape volgde zijn hart, mobiliseerde een came- raploeg en ging met al zijn onervarenheid op bezoek bij on- der meer Isabel Allende, Maya Angelou, Deepak Chopra, Pau- lo Coelho en Howard Martin. Resultaat was een meesterlijke film en een prachtig boek. “Op indrukwekkende en soms aan- grijpende wijze bevestigden zij mijn overtuiging dat het hart meer is dan een orgaan dat bloed door het lichaam pompt: het hart is zonder enige twijfel een onuitputtelijke bron van liefde, inzicht en intelligentie, die het verstand ver te boven gaat”, aldus De Pape in het voorwoord bij het boek. De film en het boek hebben dezelfde overrompelende over- tuigingskracht als bijvoorbeeld de boeken van Eckhart Tolle, Gary Renard of Thich Nhat Hanh: je kijk op jezelf, gezond- heid, liefde, relaties, geld, werk, wereld verandert voorgoed. Als je beseft dat je niet je denken bent, dat je hart oneindig veel wijzer is dan je denken en in verbinding staat met alles en iedereen, en dat je altijd, in wat voor omstandigheid dan ook, voor liefde kunt kiezen, dan wil je nooit meer terug naar de angst, en je nooit meer identificeren met je gedachten. The Power of the Heart helpt je bij het loslaten van je denkpatronen en bij het vertrouwen op de wijsheid van je intuïtie, je hart. 44 | NFM LENTE 2015 Welke boeken zijn inspirerend voor de Ambassadeurs van het New Financial Forum? Toon Berendsen, Lennart Kik en Willem Vreeswijk gingen op zoek en doen verslag. Het verhaal van Immaculée Ilibagiza, een Tutsi-vrouw die de volkerenmoorden in Rwanda twintig jaar geleden ternau- wernood overleefde, onderstreept dit. Samen met nog zeven vrouwen werd ze door een priester drie maanden verborgen gehouden in een van de twee doucheruimten in zijn huis. Die tweede ruimte werd niet gevonden door de Hutu’s die het huis een paar keer doorzochten. Immaculée vertelt hoe ze vanuit haar hart is gaan leven tijdens en na deze vreselij- ke tijd. Ze heeft de moordenaar van haar ouders en verdere familieleden vergeven en zichzelf bevrijd van wrok en woe- de die haarzelf vernietigde en die de haat tussen mensen in stand hield. De film The Power of the Heart werd vertoond tijdens het ge- boortefeest van de Stichting New Financial Forum op 25 no- vember 2014. Dit om te laten zien dat de financiële sector on- eindig meer potentie heeft als er gekozen wordt voor dienst- verlening vanuit het hart. (WV) The power of the heart, laat je hart je gids zijn. Baptist de Pape. Uit- gever: Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen. ISBN 978 90 215 5785 4 Ontspoord Onlangs onthulde VVP Vakblad voor Financieel Adviseurs op zijn website dat hypotheekprocessor Stater Dirk Scheringa als spreker had uitgenodigd op een relatiebijeenkomst. De storm van kritiek die ontstond op VVP Online maakte dat Sta- ter besloot de oud-topman van het met veel geraas om- gevallen DSB af te zeggen. Maar als Jordan Belfort komt, reageerde iemand, gaan we daar wel naar toe. Maar wat is eigenlijk het verschil? Goede vraag. Zeker wanneer je de film The Wolf of Wall Street hebt gezien. De ‘wolf’ van Amerika’s financiële