Get Adobe Flash player
VOORWOORD Game changers D e crisis, de woekerpolisaffaire en de publieke opinie hebben de financiële sector de afgelopen jaren getransformeerd tot een navelstaarder met buikpijn. Of dit terecht is of niet doet er in feite niet meer toe. Wel is het van belang dat nu het besef terug is dat een toekomstbestendig business model niet wordt gebouwd met puin- ruimen, kosten snijden, ontslagrondes en boetedoening al- leen. De sector moet zich weer gaan richten op de buitenwe- reld. Het is noodzaak de toekomst vorm te gaan geven, want anders ben je over tien jaar simpelweg niet relevant meer. Dit gaat veel verder dan productinnovaties alleen. De dynamiek in de sector moet weer op gang worden gebracht. De roep om vernieuwing is luid. Er is echter een dilemma. De verzekeringssector is van natu- re een risicomijdende sector. Voor klanten is dat altijd goed geweest. Je vertrouwt je geld immers niet graag toe aan een hongerige geldwolf. Net zo min als je graag bloed doneert aan een vampier. Wel weet je zeker dat hetzelfde doen als vroeger niet tot nieuwe inzichten of tot anders handelen zal leiden. En daar kom je niet meer mee weg. Vernieuwing moet van jongeren komen. De jonge talenten kennen geen angst, zijn niet gevangen in de huidige syste- men, staan open voor nieuwe technologieën, zijn niet bang voor de gevestigde orde, ze kijken anders aan tegen bezit, winst, concurrentieverhoudingen, klantbe- lang en willen leren. Dat klinkt mooi, maar de crux zit hem bij de gevestigde orde. Als de leiders van nu dit niet inzien, zal hun orga- nisatie onvoldoende veranderen. De huidige generatie bestuurders bepaalt dus welke in- vloed jongeren in hun bedrijf krijgen en welke plaats innovatie in de onderneming inneemt. Geef je die ruimte niet, dan gaan ze naar een plek waar ze hun creativiteit wel kwijt kun- nen. groepen een baanbrekende klantinnovatie uit en presenteer- den die in een korte pitch aan de jury. Ongelooflijk hoeveel concrete ideeën een middagje brainstormen kan opleveren. Het winnende team mag de pitch ook houden tijdens de le- denvergadering van het Verbond met een gerede kans dat het idee ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dan heb je het over een bijeenkomst met impact voor de hele sector. De middag begon met een sprankelend betoog van Marco Knitel, een van de oprichters van Uber. Volgens hem haalt een bedrijf zonder innovatie tegenwoordig de duizend dagen niet meer. Zijn devies: laat je vooral niet tegenhouden door je organisatie, door bestaande wet- en regelgeving en wees cre- atief. “Doe je niets, dan ga je dood. Neem Cost Split. Een app die een groep helpt bij het delen van de kosten. Op deze ma- nier daalt het aantal banktransacties aanzienlijk. Zou je deze app vervolgens aan Facebook koppelen, dan kun je de trans- acties wellicht helemaal uitschakelen, je hebt geen geld meer nodig. Weg business model van de banken. Zo zie je hoe de combinatie van een aantal innovaties een bestaand business model volledig onderuit haalt.” Alles begint met een idee, een idee recht uit het hart, waar je vol voor gaat. Veel items in deze editie komen voort uit de kraamkamer van het New Financial Forum zelf. Neem de workshop met Paul de Blot, de learning journey naar in- novatief Griekenland, het hierboven aangehaalde jongeren- event Building our Future!, de exclusieve ver- toning BoomBustBoom en de start van de cul- tuurwaardentest (waarover later ongetwij- feld meer). Ook komen in deze editie een aan- tal echte innovators uit onze sector aan het woord. Chapeau voor hun lef, hun ‘het kan wel’-mentaliteit en hun vele wijze lessen voor onze sector. Need to read voor elke financiële dienstverlener met hart voor de sector. “DE COMBINATIE VAN EEN AANTAL INNOVATIES KAN HET BUSINESS In dit kader mogen we als sector met trots te- rugkijken op het jongerenevent Building our Future! dat het Verbond van Verzekeraars, de stichting New Financial Forum en Young In- Surance gezamenlijk organiseerden op Nyen- rode. Meer dan honderd jonge talentvolle ver- zekeraars waren aanwezig. Zij werkten in acht MODEL VAN BANKEN VOLLEDIG ONDERUIT HALEN” Laten we samen zorgen dat innovatie in onze sector verder kan groeien en bloeien. Om over tien jaar nog relevanter te zijn voor klanten, medewerkers en samenleving. Daar staat het New Financial Forum voor. Word daarom Am- bassadeur en bouw mee.. n WILLEM VREESWIJK willem@newfinancialforum.nl WINTER 2015 NFM | 3