Get Adobe Flash player
I N S P I R AT I E Need to read Het proces van geld Welke boeken zijn inspirerend voor de Ambassadeurs van het New Financial Forum? Lennart Kik, Ivo Valkenburg en Willem Vreeswijk gingen op zoek en doen verslag. Ad Broere was samen met De Verleiders drager van het bur- gerinitiatief Ons Geld. Acteur George van Houts over Hanne- ke de Vries leent geld bij de bank: “De éminence grise onder de geldstelselcriticasters Ad Broere heeft een uitstekend boekje gemaakt waarin de problematiek helder uiteen wordt gezet.” (IV) Het boek is verkrijgbaar in paperbackvorm (48 pagina’s) voor een bedrag van 8,95 euro. Masterclass in wonderen In het onlangs door collega NFF-ambassadeur Ad Broere gepu- bliceerde boek Hanneke de Vries leent geld bij de bank beschrijft Ad op een voor het brede publiek zeer toegankelijke manier het proces van geld lenen bij de bank. In aanvulling op zijn eerdere boeken Een Menselijke Economie (2009), Ending the Glo- bal Casino (2010) en de bestseller Geld komt uit het Niets (2012), vooral bedoeld om de complexe geldmaterie toegankelijk te maken voor professionals en andere belangstellenden, be- sloot Ad om de ingewikkelde materie rondom de werking van ons huidige geldstelsel nu ook heel inzichtelijk te maken voor de grootste leken op het gebied van geld en financiële vraag- stukken. Wat mij betreft niet alleen een aanrader voor financieel advi- seurs, maar vooral ook een ideaal cadeautje voor de klanten van elke adviseur. Een boekje dat elke klant zou moeten heb- ben gelezen voordat hij of zij een handtekening plaatst onder een hypotheekaanbieding. Het boekje draagt naar mijn visie enorm bij aan de bewustwording van wat geld is en hoe het geldsysteem werkt. Naast een inhoudelijk goed verhaal, is het boek ook nog eens kleurrijk geïllustreerd met tekeningen van Andrea Kruis, de dochter van Jan Kruis, de bedenker van Jan, Jans, en de kinderen. “If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they’ll kill you”, zei Oscar Wilde al. 38 | NFM WINTER 2015 Mabels Masterclass in won- deren; Een liefdesreis te- rug naar jezelf is geen gewoon leesboek dat di- rect na lezing een plekje krijgt tussen alle ande- re gelezen en nog onge- lezen boeken in je boe- kenkast. Dit is een van die zeldzame boeken die bepalend zijn voor je le- vensreis en die je af en toe als houvast en steun- tje in de rug wil open- slaan. Het zijn de boeken die je mee wil nemen naar dat onbewoonde ei- land, boeken die je kijk op jezelf, op anderen en op het leven voorgoed veranderen. Voor mijzelf past dit boek in het rijtje: Je kunt je eigen leven he- len van Louise Hay, De verdwijning van het Universum van Gary Rennard en Een nieuwe aarde van Eckhardt Tolle. Natuurlijk ben ik niet onbevooroordeeld. Ik ken Mabel van den Dungen al sinds 2007 toen ik haar inhuurde als dagvoor- zitter van de VVP Ondernemersdag. Het klikte meteen en de dag was mede dankzij haar inbreng een groot succes. Ik heb haar boeken gelezen, heb een aantal colleges bij haar gevolgd