Get Adobe Flash player
I N S P I R AT I E “Vriendschap is wat je in leven houdt” TE K S T TO O N B E R E NDSEN | B E E L D R O DNEY K ER STEN Paul de Blot maakte grote in- druk op de deelnemers aan de New Financial Inspiration van New Financial Forum op 23 september op Nyenrode. D e zaal hing aan de lippen van de 91-jarige De Blot, die niet kwam met een pankla- re oplossing voor een bete- re financiële sector. Maar hij gaf wel een aantal prin- cipes, die ook financiële dienstverle- ners heel goed kunnen toepassen. En dat is eigenlijk ook precies wat initia- tiefnemer Willem Vreeswijk van het New Financial Forum wil bereiken: dat mensen geïnspireerd worden – en die inspiratie kan overal vandaan komen – om vanuit “hun hart te werken aan iets dat beklijft. Ik hoor mensen wel eens zeggen: het New Financial Forum is een sympathieke beweging, maar wat heeft het voor nut? Het is nog steeds WINTER 2015 NFM | 41