Get Adobe Flash player
INTERVIEW Ambassadeurs over werken in de nieuwe financiële wereld Het New Financial Magazine stelt in ieder themanummer van het New Financial Magazine aan een Ambassadeur een aan- tal vragen over de nieuwe finan- ciële wereld. Ditmaal Jan van Lierop, die op 1 januari 2016 af- scheid neemt van Figlo. Sector als schatbewaarder voor consument TEKS T JA N VA N LIER O P Hoe ziet de dienstverlening in de finan- ciële dienstverlening er idealiter uit? En vanuit de klant gezien? De wereld van financiële diensten is, gezien vanuit de consument, een saaie wereld waar noodzaak en complexi- teit de boventoon voeren. Dat zal altijd zo blijven, omdat we nu eenmaal geen 44 | NFM WINTER 2015 sexy dienst leveren. Maar in de ideale wereld is financiële informatie super eenvoudig bereikbaar voor de consu- ment en is deze informatie en zeer ac- curaat en betrouwbaar. Deze informa- tie en je adviseur zijn niet alleen tijdens kantooruren te bereiken, want juist ’s avonds en in het weekend heeft de con- sument hier tijd voor. Je hoeft niet al- tijd meer langs te komen op kantoor, maar je kunt ook veel online bespreken met je adviseur. Dat scheelt tijd en tijd is schaars tegenwoordig voor zowel de kant als de adviseur. Het bieden van in- zicht en overzicht is belangrijker dan het daaruit volgende advies en product.