Get Adobe Flash player
voorwoord Nieuw leiderschap W e kunnen de we- reld maken die we verlangen, zei frisdenker Ruud Veltenaar onlangs op het WIFS-con- gres (Women in Financial Services). We hebben deze wereld waar we in leven immers zelf gemaakt. Vinden we die wereld niet mooi, dan zijn wij daar verantwoorde- lijk voor. De vraag is: bouw je mee aan een nieuwe wereld of niet? Doe het! Al is het maar voor je kinderen. Waarom zou je meebouwen aan een nieuwe wereld? Simpel. De huidige functioneert niet meer. We hebben te maken met een ecologische, een econo- mische en een spirituele crisis. Volgens het vijfde IPCC rapport is de invloed van de mens op het klimaat onmiskenbaar. We maken de aarde warmer met desastreuze gevolgen. Als in de tweede helft van deze eeuw de Noordpool is gesmolten, komen er enorme hoeveel- heden methaan vrij, een broeikasgas dat wordt vastgehou- den door de ijskap en veel schadelijker is dan CO2. De aar- de warmt verder op, de zeespiegel stijgt meters. Ongetwijfeld redden we het hier wel. Wij hebben kennis en middelen om het water tegen te houden. Maar grote delen van de wereld niet. We krijgen te maken met tientallen miljoenen klimaat- vluchtelingen. Een hek om Europa zal vroeg of laat een illu- sie blijken. Dan de economische crisis. Helaas denken nog veel men- sen dat de crisis bezworen is als aandelen- markten weer floreren. Ook dat is navelsta- ren. Helaas is ruim 90 procent van de wereld- handel in geld speculatief. We leven in een wereldcasino met bijna alleen maar nieten. In 2016 bezitten 62 rijken evenveel als de armste helft van de wereldbevolking ofwel 3,6 miljard mensen. Reken maar dat de arm- ste helft vroeg of laat, hek of geen hek, ver- haal komt halen. Dan de spirituele crisis, die niet los staat van de andere crises. Deze crisis is wel erg heftig voelbaar in onze achtertuin. Natuur- lijk zijn terreurdaden te allen tijde volstrekt onacceptabel, maar de onderliggende vraag is opnieuw: wat is onze eigen verant- woordelijkheid en onze eigen bijdrage aan deze afgrijselijke wereld? De NRC plaatste op dinsdag 8 maart 2016 een iconische foto op de voorpagina: eufo- rische Europese regeringsleiders vie- ren een feestje omdat is afgesproken dat illegale vluchtelingen weer zon- der pardon over het hek gezet kun- nen worden. Het illegale vluchtelin- genprobleem is opgelost, zo roepen onze regeringsleiders euforisch tegen hun bange achterban. Onze leiders be- schouwen de vluchtelingencrisis blijk- baar niet als een crisis voor vluchtelin- gen maar als een crisis voor zichzelf. Dit brengt mij bij het thema van deze editie. Nieuwe lei- ders sluiten hun ogen niet langer voor de ontwikkelingen in de wereld. Zij plakken de gevallen bladeren niet weer in de boom om de schijn op te houden dat de oude wereld nog be- staat, maar zien in dat het hartje winter is en dat we juist nu de mogelijkheid hebben om een nieuwe wereld te bouwen die we wel verlangen. Nieuwe leiders willen een meerwaar- de voor anderen zijn. Zij zorgen voor nieuwe denkrichtingen om vastgeroeste patronen los te weken en nieuwe organisa- tiestructuren mogelijk te maken. Hoe? Door belemmerende overtuigingen op te geven. Door de dialoog aan te gaan met de jeugd, met andere culturen, met mensen met een ‘zoge- naamde’ arbeidsbeperking. Door verantwoordelijkheid te ne- men voor alles wat je doet, zegt en denkt. Zolang er niets in je zelf verandert, verandert er niets in de wereld. Het oude systeem, dat zijn meerwaarde in het verleden ongetwijfeld heeft gehad, ligt nu op de intensive care en wacht op eu- thanasie. Een prachtige kans op een nieuwe wereld met nieuwe leiders die de wereld die- nen. Veel inspiratie toegewenst met dit the- manummer. “HET OUDE SYSTEEM LIGT OP DE INTENSIVE CARE EN WACHT OP EUTHANASIE” De volgende editie van het New Financial Magazine verschijnt op 7 september 2016 en heeft als thema ‘Taboe’. Ideeën en suggesties zijn welkom. n W i l l em V ree s w i j k willem@newfinancialforum.nl ZOMER 2016 NFM | 3