Get Adobe Flash player
TA B O E : A D V I E S “Einde financieel adviseur in zicht”, was de titel van het Visiedocument dat Neu- tralis in 2013 heeft opgesteld. Volgens adviseurs Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij zouden op termijn de werkzaamheden van productbemiddeling voor de financieel adviseur volledig verdwijnen. Zij sneden daarmee een groot taboe aan in de advieswereld die ze vooral wakken wilden schudden. Nog steeds zijn ze van hun visie overtuigd en stellen er ook wat tegenover: de Gelukkig Leven Test. De bemiddelaar is dood, leve de geluksadviseur T E KS T W ILLEM VR EESW IJK “I n de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden ten aanzien van productbe- middeling afgenomen. De automatisering neemt steeds meer van ons over, meer en meer wordt er gestandaardi- seerd en het aantal aanbieders is afge- nomen. Productbemiddeling zal niet van vandaag op morgen verdwenen zijn maar het gevaar zit hem in de ge- leidelijkheid waarmee het gebeurt. Het aantal adviseurs neemt jaarlijks af. Een zorgwekkende ontwikkeling wanneer we financieel advies voor iedereen toe- gankelijk willen houden”, zegt Wan- rooij. TOEKOMST A DV I S EU R S “Wij geloven dat het antwoord op deze vraag het beste gevonden kan worden door naar onze samenleving in zijn ge- heel te kijken”, aldus Wanrooij. “Wij 24 | NFM HERFST 2016 zien dat mensen worstelen met de ba- lans tussen gezondheid, tijd en geld. Geld lijkt de oplossing voor zowel een goede gezondheid als voldoende tijd en dus wordt het vergaren van geld een doel op zichzelf. Belemmeringen op het terrein van gezondheid en tijd worden ten onrechte toegeschreven aan een gebrek aan geld. Mensen ge- bruiken het gebrek aan geld als excuus om niet in beweging te komen en dit “WIJ WILLEN EEN SAMENLEVING ZIEN WAARIN GELD MENSEN NIET LANGER GIJZELT” vormt voor velen een mentale gevan- genis. Daardoor leiden te veel  mensen niet het gelukkige leven dat ze diep van binnen willen en ook zouden kunnen leiden.” Brummelhuis. “Wij willen een samen- leving zien waarin geld mensen niet langer gijzelt. Geld dient mensen juist te helpen om dat leven mogelijk te ma- ken dat mensen werkelijk willen leiden in plaats van het gelukkige leven dat ze denken te willen leiden. En om men- sen hierin te ondersteunen zie ik deze rol voor de financieel adviseur wegge- legd.” P E RS O O NLI JK GE LUK Het lijkt erop dat Neutralis de toege- voegde waarde van een adviseur ziet in het bijdragen aan het persoonlijk ge- luk van mensen. Is geluk niet iets dat je overkomt?