Get Adobe Flash player
A A N D E K E U K E N TA F E L terrorisme, honger, de oorlog in Syrië gaan door merg en been en dan wil je eigenlijk meer doen. Op onze afdeling werkt sinds kort Nordin. Hij is van Ma- rokkaanse afkomst en zet zich in voor Santé pour tous. De gezondheidszorg is lang niet voor iedereen toegankelijk in Marokko. Met een aantal artsen be- zoekt hij daarom ieder jaar Marokko en helpt er mensen met gezondheids- problemen. Daar heb ik ongelooflijk veel bewondering voor. En het raakt ge- lukkig meer mensen in onze organisa- tie. Het zorgt ervoor dat ook wij waar wij dat kunnen een stapje extra willen doen, hoe klein die stapjes misschien ook zijn. Ik hoop met mijn werk hier in Nederland op mijn bescheiden wij- ze ook een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen. Het is heerlijk om te zien dat onze kinderen wel opgroei- en in een veilige omgeving. En we pro- beren ze mee te geven dat het een voor- recht is om in Nederland geboren te zijn.” “We willen onze kinderen graag meegeven respectvol met anderen om te gaan en tolerant te zijn. Wat mij be- treft is er geen goed of fout. Wel zijn er verschillende visies, meningen en ach- tergronden. Oordeel niet zo gauw over iets wat je niet goed kent of wat niet ei- gen is. Iedereen heeft een eigen waar- heid, maar daarmee heb je nog geen ge- lijk. Met onze kinderen van inmiddels 8 en 10 jaar voeren we ook vaak discus- sies aan tafel waarbij we onderscheid maken tussen meningen en feiten. En als we dan willen dat ze hun bordje he- lemaal leegeten voordat het toetje op tafel komt, roepen ze met lach: is dit een mening of een feit?“ COMMERCIE ALLEEN” BAL A N S Carla’s passie is haar werk. En als ze iets doet, doet ze het graag heel goed. Sterker nog, ze wil graag de beste zijn. Ook ‘s avonds is ze vaak aan het werk. Dat heeft consequenties voor het ge- zinsleven. Gelukkig heeft ze met haar man Michael een oplossing gevonden. “Hij is minder gaan werken en doet het meeste werk in huis. Ik zorg er wel voor dat ik in ieder geval op dinsdagmiddag de kinderen van school haal en in het weekend probeer ik het werken te be- perken. Op zaterdag geniet ik van de hockey- en voetbalwedstrijden van onze kinderen.” 10 | NFM LENTE 2017 “ER IS VEEL MEER IN DE WERELD DAN “Ik heb weinig rust in me, zit vaak in de zesde versnelling. Als ontspanning loop ik graag hard in het bos. Daarnaast zor- gen Michael en ik voor voldoende kwa- liteitsmomenten samen. Iedere week wandelen we anderhalf uur door het bos, we houden er ook van om samen er- gens een hapje te eten en trakteren ons als het even kan op een wellness-dagje.” Inspiratie komt vooral uit de vakbla- den die aandachtig worden gelezen of van marketingsites als Frankwatching. com. De vakanties gaan naar de zon, waarbij Frankrijk het favoriete land is. “Niet vanwege de wijnen, want alcohol drink ik niet. Geef mij maar een heer- lijk glas water.” n