Get Adobe Flash player
PURE WINST LEGO Serious Play -  de ‘zakelijke toepassing van LEGO -  kent drie belangrijke ‘superpowers’ die kunnen helpen bij ingewikkelde vraagstukken als het ontwikkelen van toekomstvisies en toekomst- scenario’s: verbeelding, betrokkenheid en inzicht. Tijdens een bij- eenkomst van het New Financial Forum stond het concretiseren van vernieuwing in de financiële sector centraal. De superpowers van Serious Play T E K S T TO O N B E R E NDSEN | B EELD R O DNEY K ER STEN B jörn Bierhaalder (MCH Con- sultancy) en Wiro Kuipers (Zin in de Zaak) verzorgden de bijeenkjomst volgens de principes van LEGO Serious Play. Gastheer was Han de Ruiter van Aegon. LEGO Serious Play leent zich om een gedeeld perspectief boven tafel te krijgen. “Sterker nog: doorgaans verschijnt het hele speelveld van de organisatie en de verschillen- de verbindingen die er liggen op tafel. Het werkelijk doorgronden daarvan is essentieel”, aldus Kuipers. “Los van het doorgronden kunnen we dat landschap ook benutten om erin te ‘spelen’ - en er- van te leren. Scenario’s worden letter- lijk uitgespeeld: Welke impact zou het hebben op onszelf en op ons speelveld als een bepaalde situatie zich zou voor- doen?” Wanneer we daar zicht op heb- ben kunnen we ook bepalen wát we in dat geval zouden doen, en vooral: waar- om?” ZOMER 2017 NFM | 43