Get Adobe Flash player
HET ROER OM FEMKE DE JONG: “WE ZIJN ONGELOFELIJK BEVOORRECHT EN VERWEND IN NEDERLAND.” Change of direction T E K S T FE M K E DE JO NG | B EELD W ILKO DE JO NG Eind april, 2016. Hij: “Schat, we verhuizen naar Texas!” Ik: “Pardon?!” Die zag ik dus even niet aankomen. I k was net drie maanden bezig met mijn sabbatical en was nog druk aan het afkicken van een stuk adrenalineverslaving. Resultaat van jarenlang dag en nacht wer- ken. Wat dat met je lijf doet, merk je pas als je er mee stopt. Niet echt aan te bevelen als de ambitie is om ook op een gezonde manier een IVF-traject te doorlopen. 28 | NFM HERFST 2017 Het roer was bij mij dus al om. Dit kon er ook nog wel bij. Ik was nog nooit in Texas geweest maar dacht: “Het is Ame- rika. Iedereen spreekt Engels. Hoe erg kan het zijn?” Bovendien had ons hu- welijk de afgelopen jaren grotendeels in het teken gestaan van mijn ambities. Nu kreeg mijn man, Wilko, de kans om zijn buitenlanddroom te verwezen- lijken. Ik stemde in en committeerde me aan een bestaan als expatvrouw. In de zomer van 2016 pakten we alles in en vertrokken we voor 3,5 jaar naar Houston. Vroeger vond ik dat een raar con- cept: het roer om. Waarom zo radicaal? Geluk is een staat van zijn en is niet af- hankelijk van materiële welvaart of ex- terne factoren. Op een rationeel niveau begrijpen de meeste mensen dat ook wel. Niettemin zijn we in het Westen zo geconditioneerd om op deze manier te denken dat we vaak, bewust of onbe- wust, wel op die manier opereren. ‘Had ik maar een andere woning/baan/man… Dan was het vast allemaal beter...’ Zo werkt het dus niet. De kunst is om schoonheid en voldoening te vinden in je huidige situatie. Van daaruit kun je verder bouwen, vanuit rust en kracht. I K V E RT RE K De idee van een frisse start in een exo- tisch oord had op mij wel een bepaal- de aantrekkingskracht. Ik mocht ook graag kijken naar programma’s als ‘Ik