Get Adobe Flash player
VOORWOORD N Het roer om ederland telt vele paradijsjes. Een ervan is Tuin- derij Amelis’Hof, een achttiende-eeuwse moes- tuin vlak buiten Utrecht van één hectare groot waar sinds 1984 op biodynamische wijze groen- ten, fruit, kruiden en bloemen worden geteeld. Hier groeien zo’n 60 verschillende groenten, 25 soorten kruiden, klein fruit en vele bloemen met de rijke smaak en geur van vroeger. Achterin de moestuin is een imker aan het werk. Hij wenkt ons en laat vol trots zijn imkerij zien. Marius Woensdregt is nog niet zo lang imker. Hij werkte zo’n 25 jaar als fysiothera- peut en zag dat zijn werk steeds meer werd gedicteerd door protocollen, voorschriften, papierwerk, regels en administra- tie. Hij ergerde zich aan het systeem, gedicteerd door politiek en zorgverzekeraars, waar geen ruimte meer is voor daadwer- kelijke hulpverlening. Het gevolg was een burn-out. In zijn praktijk als therapeut had hij gewerkt met bijen- was voor compressen en warmte-pakkingen en bijengif voor gewrichtsklachten. Van bijen zelf wist hij nog niet veel. Toen hij na zijn burn-out zijn praktijk van de hand deed, werd hem door een ex-cliënte gevraagd of imkeren niet wat voor hem was. Hij verdiepte zich in de bijenwereld, volgde de basiscur- sus imkeren en werd een jaar lang begeleid door een ervaren imker. Nu is hij eigenaar van imkerij ‘De Gulden Raat’. “Het mooie is, dat ik door de bijen weer gezond geworden ben.” Het persoonlijk verhaal is indrukwekkend. De spiegel die de bijenwereld ons voorhoudt, is confronterend. Terwijl wij mensen de systemen, die we hebben gecre- ëerd, heilig hebben verklaard (en dat terwijl ze het belang van de samenleving niet meer dienen), maken bijen deel uit van een na- tuurlijk organisme, waarin elke bij zijn ta- lent mag ontplooien, waarin elke bij ertoe doet en waarin elke bij bijdraagt aan het be- lang van het hele bijenvolk (en haar omge- ving). En dat zonder dat er een manager aan te pas komt. En natuurlijk zijn bijen een be- langrijke factor in de natuur en voor de voed- selproductie. Bijen zorgen voor de bestui- ving van een groot deel van de voedselgewassen. Zonder be- stuiving geen vruchten en geen zaden. Het mooie is dat Woensdregt wil blijven leren van de bij- en. “Bijenvolken zijn levende organismen, die zeer nauw ver- bonden zijn met de hen omringende ecosystemen. Ondanks dat een bijenvolk al gauw uit één koningin, honderden dar- ren en zo’n 60.000 werksterbijen kan bestaan in de zomer, zie ik het volk als één wezen waar je op de één of andere manier mee kan communiceren. Ik probeer te zien en te voelen wat een volk nodig heeft om gezond te zijn en te blijven. Dat bete- kent, dat je mij regelmatig bij mijn volken kan zien zitten en dat ik alleen maar kijk en voel. Ik mag dan veel geleerd en ge- lezen hebben, mijn ware leermeesters zijn toch mijn volken, die kunnen mij leren hoe met hen om te gaan.” Ook imkers hebben te maken met protocollen, zoals bij- voorbeeld voor de bestrijding van de varroamijt. “Natuurlijk houd ik me hieraan. Maar ik wil me vooral inzetten om de vitaliteit van een bijenvolk te versterken. Dit betekent, dat ik kijk naar hoeveel honing je de bijen moet laten, naar wat een goede behuizing is en niet wat alleen op de korte ter- mijn goed zou zijn voor de mens. Steeds raak ik weer gefas- cineerd door het wonder, dat zich voltrekt in zo’n bijenvolk door de seizoenen heen. Diep respect voor wat daar gebeurt! Hoe meer ik er over te weten kom, hoe stiller ik ervan word.” Zomaar op een zomerse zaterdag een fascinerend verhaal van een bijzondere man op een prachtige plek. Een mooiere onderstreping van het thema ‘het roer om’ had ik zelf niet kunnen bedenken. Veel inspiratie toegewenst met dit thema- nummer. En vergeet ondertussen niet je op de site van het New Financial Forum in te schrij- ven voor de bijzondere workshop van Max Wohlgemuth Kitslaar op 5 oktober in Utrecht. Een must go voor avonturiers, nieuwsgierige ondernemers en iedereen die graag van bete- kenis wil zijn. n “MIJN WARE LEERMEESTERS ZIJN DE BIJENVOLKEN” WILLEM VREESWIJK willem@willemvreeswijk.com HERFST 2017 NFM | 3