Get Adobe Flash player
AMBASSADEURS Ambassadeurs over werken in de financiële wereld Doe wat je zegt en zeg wat je doet Het New Financial Magazine stelt in iedere editie een Ambassadeur een aantal vragen over de financiële sector. Ditmaal Wytzejan de Jong van De Hypotheker. T E K S T W YTZEJA N DE JO NG Hoe ziet de dienstverlening in de finan- ciële dienstverlening er idealiter uit? In hoeverre speelt ondernemerschap hier- in een rol? En het nemen van verant- woordelijkheid? Een huis kopen is voor de meeste men- sen een spannende gebeurtenis waar veel bij komt kijken. Het vinden van de hypotheek die bij je past, vraagt om betrouwbaar, goed en persoonlijk ad- vies. En een hypotheek die je nu afsluit, moet ook in de toekomst betaalbaar zijn en meebewegen met veranderin- gen in je werk en je privéleven. Om tot de beste keus te komen voor zo’n duur- zame oplossing, vergelijken we alle par- tijen die hypotheken aanbieden. En we begeleiden onze klanten met een per- soonlijk advies op maat. Daarmee bie- den we hen de zekerheid dat hun geld- zaken goed geregeld zijn én blijven. Elk jaar nodigen we onze klanten uit voor de Jazeker Check. We stellen vragen over hun persoonlijke en finan- ciële situatie. En we nodigen ze uit als er belangrijke veranderingen zijn: ge- beurtenissen in hun leven of nieuwe producten en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun lopende hypotheek. We staan dus écht naast onze klanten en willen er op elk mo- ment voor hen zijn! Ondernemerschap en verantwoor- delijkheid vragen om actief klantbe- heer. Een advies is en blijft een mo- mentopname; de financiële situatie van klanten verandert steeds. Wij wil- len hen de weg wijzen in de vaak com- plexe materie en ervoor zorgen dat ze de hypotheek krijgen die het beste past ”BETROUWBAARHEID, VERANTWOORDELIJKHEID, LEF EN DAADKRACHT ZIJN DE KERNWAARDEN VAN DE FINANCIËLE SECTOR” bij hun persoonlijke situatie. Daarom investeren we ook fors in stappen op weg naar een duurzaam hypotheekmo- del. Zo kunnen we volledig aansluiten bij klantwensen; in de service die we bieden, maar ook in de prijs. De klant heeft de regie en kan kiezen via welk kanaal en hoe het adviestraject loopt. Wij geloven sterk in de combinatie van online voorbereiding door de klant en persoonlijk advies door onze adviseurs. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden van de financiële sector in die nieuwe wereld? En wat is er voor nodig om die te bereiken? Betrouwbaarheid, verantwoordelijk- heid, lef en daadkracht zijn de kern- waarden. Die staan centraal in de dienstverlening van onze adviseurs aan hun klanten om een duurzame relatie te onderhouden. Stel je klant centraal, maak je klantbelofte waar en ontzorg je klant. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Om invulling te geven aan die kern- waarden investeren we in data. Dat le- vert ons veel inzicht op in gedrag, wen- HERFST 2017 NFM | 43