Get Adobe Flash player
VOORWOORD G Rolmodellen irlpower is ook voor boys. Dat zegt de IJslandse ondernemer Halla Tómasdóttir in deze editie van het New Financial Magazine met als thema Rolmodellen. Toen in 2008 zo’n beetje de hele fi- nanciële sector instortte, loodste zij haar financi- ele onderneming Audur Capital naar veilige wa- teren. Hoe? Door haar bedrijf volledig vorm te geven op basis van vrouwelijke kernwaarden. In een exclusief interview met het New Financial Magazine spreekt zij openlijk over haar carrière, haar tweede plek ‘uit het niets’ in de presidentsverkiezingen van 2016 en haar visie op het bedrijfsleven. “De beste versie van elke man of vrouw is de versie waarin de betrokken man of vrouw volledig zichzelf durft te zijn. Girlpower is ook voor boys. Het gaat er niet om dat mannen of vrouwen beter zijn, alles draait om evenwicht tussen feminiene en masculiene waarden. De wereld om ons heen is teveel hetzelfde geworden, masculiene waarden zijn gaan overheersen. Het is tijd om in balans te komen.” In deze editie volop rolmodellen die laten zien hoe die ba- lans kan worden hersteld en wat de voordelen ervan zijn. Het heeft vooral te maken met een andere kijk op het zakendoen, wat nodig is in de wereld en wat je er zelf aan wilt en kunt bijdragen. Op de Positive Finance Day, die de stichting New Financial Forum op 9 november samen met Dazure organi- seerde, waren er ook talrijke rolmodellen aanwezig. Zo reikte Kees Klomp vele mogelijkheden aan om als bedrijf van beteke- nis te zijn voor de samenleving. De Greyston Bakery, die brownies bakt voor Ben & Jerry’s, is volgens Klomp een fantastisch voorbeeld van de betekeniseconomie. Het bedrijf bakt geen koekjes om geld te verdienen, maar bakt koekjes om mensen aan het werk te helpen “Zij zijn vooral uniek omdat niet de winst van de onderneming centraal staat, maar juist de betekenis voor de samenleving. Hun werknemers zijn voormalige drugsdea- lers, daklozen en prostituees die de kans krij- gen een nieuw leven op te bouwen. No ques- tions asked”, aldus Klomp. Met andere woor- den: geen sollicitatieprocedure, geen vragen, geen afwijzingen. Het bedrijf geeft iedereen die dit zelf wil een tweede kans. Onvoorwaardelijk. Een van de werknemers is Dion Drew, die recentelijk in Nederland was. Drew was ooit junk en drugsdealer in een van de slechtste buurten van New York. Doordat de bakkerij zich juist in deze achterbuurt vestigde en mensen met een uit- zichtloos bestaan weer op de rails hielp, is deze buurt opge- bloeid, opgeleefd en hebben veel gezinnen er weer een mens- waardig bestaan. Drew werkt nu bij de bakkerij als supervisor. De bakkerij heeft zijn zelfbeeld positief beïnvloed, hij voelt zich trots dat hij op een eerlijke manier in zijn onder- houd kan voorzien en zijn gezin kan onderhouden en doet tegenwoordig niets liever dan mensen helpen om ook uit het dal te krabbelen. Drew wordt nog altijd emotioneel over de kansen die hij heeft gekregen. In Nederland kwamen de tranen weer opzet- ten toen hij over zijn moeder sprak, die altijd voor het gezin heeft proberen te zorgen en met lede ogen aanzag hoe haar zoon afgleed naar een wereld van drugs en criminaliteit. Nu is ze oud en kan nauwelijks nog voor zichzelf zorgen. Dankzij de Greyston Bakery kan hij nu wat voor haar terug doen: “I’am just glad, before she leave this earth, I am able to give some of that back.” Hoe mooi is het dat de Greyston Bakery een vestiging in Amsterdam gaat openen om ontspoorde mensen een tweede kans te geven. Rolmodellen zijn wat mij betreft vooral liefdevolle men- sen die goed zijn voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving en niet meer geloven dat het be- drijfsleven een ratrace is met voornamelijk verliezers, maar dat we nieuwe wegen moeten bewandelen om deze wereld leefbaar te hou- den, voor iedereen, niet alleen nu, maar ook straks. En ja, om dit te bereiken zijn er voor- al vrouwelijke waarden nodig. Girlpower dus. Ook voor boys. Veel inspiratie met dit thema- nummer. n “DE MASCULIENE WAARDEN ZIJN GAAN OVERHEERSEN, TIJD OM IN BALANS TE KOMEN” WILLEM VREESWIJK willem@willemvreeswijk.com WINTER 2017 NFM | 3