Get Adobe Flash player
ROLMODELLEN – essay – Rolmodellen verminderen ongelijkheid Geen enkel land ter wereld heeft gendergelijkheid bereikt, aldus de actrice Emma Watson in haar speech voor de Verenigde Naties. Rolmodellen zijn een belangrijk instrument om dit wel te bereiken. T E K S T E LI NE B O S | B EELD A RJA A N H A MEL A ls je zes jaar oude meisjes en jongens vraagt wat ze later willen worden, antwoorden velen hetzelf- de: ze willen de wereld veroveren. Hun ouders, echter, hebben andere ideeën over wat hun doch- ters en zonen kunnen bereiken, zo blijkt uit een studie in India. Rond elfjarige leeftijd beginnen meisjes hun aspiraties naar beneden bij te stellen. Tegen de tijd dat ze vijftien zijn, hebben meisjes hun aspiraties bijge- steld naar het niveau dat hun ouders oorspronkelijk voor hen hadden, terwijl de aspiraties van de jongens de hele tijd con- stant zijn gebleven. Veel van deze meisjes in India stoppen eerder met school. Toen ik dit voor het eerst hoorde raakte mij dit diep. Waarom zou een zesjarige ooit zijn of haar dro- men moeten bijstellen? Rolmodellen zijn een belangrijk instru- ment om gendergelijkheid te bereiken, zowel in lage- als hoge-inkomenslanden. In Oxford heb ik een scriptie geschreven over het effect van vrouwelijke rolmodellen op onderwijs voor meisjes in India. Ik beschrijf mijn per- soonlijke ervaring met een rolmodel in Ox- ford en twee studies die het effect van rolmo- dellen laten zien. OXFO RD In Oxford dacht ik rond Kerst niet dat ik zou gaan slagen voor mijn master. De hoeveelheid werk was immens en ik had geen idee hoe ik het voor elkaar moest krijgen. Wat mij toen geholpen heeft is dat ik wist dat ik niet de enige was die zich zo had gevoeld. Mijn supervisor, die dezelfde master een paar jaar voor mij deed, had me verteld dat zij zich rond Kerst pre- cies hetzelfde had gevoeld. Ik wist ook dat zij als een van de besten van haar jaar was geslaagd. Het feit dat dat mogelijk was heeft in mij het vuur ontbrand om het allerbeste te geven dat ik had. Ik geloofde dat als zij dat had gedaan, ik dat ook zou kunnen doen. Het mechanisme dat rolmodellen effectief maakt is identificatie, wat vertaald uit het Latijn vereenzel- vigen betekent (idem ‘gelijk’, facere ‘maken’). Je identificeren met iemand betekent dat jij jezelf niet als fundamenteel anders dan deze persoon be- schouwt. Dat betekent dat als jouw rolmodel bepaalde barrières overwonnen heeft, jij ge- looft dat dat ook voor jou mogelijk zal zijn. “ROLMODELLEN GAAN TEGEN DE STROOM IN” 40 | NFM WINTER 2017 E F F E CT I E V E I NT E RV E NT I E Studies bevestigen dat rolmodellen effecti- ef zijn. Eén studie toonde foto’s, video’s of