Get Adobe Flash player
ROLMODELLEN “Je hebt altijd een keuze. Alleen jijzelf bepaalt hoe je met jouw werkelijk- heid omgaat, welke keuzes je maakt, hoe je in het leven staat en welke afslagen je neemt in het leven. Wat je ook doet, het heeft altijd invloed”, aldus Max Wohlgemuth Kitslaar tijdens de workshop ‘Tijd om te schake- len’, georganiseerd door de stichting New Financial Forum. Neem je eigen afslag T E K S T W I LLE M VR EESW IJK | B EELD B IB I SMISSA ER T W ohlgemuth Kitslaar ging met de aanwezi- ge financieel dienst- verleners het gesprek aan over nut en nood- zaak van betekenisvol ondernemerschap, de bijdrage die je als individu hieraan kunt leveren en de keuzes die je kunt maken. Momenteel is hij werkzaam bij Tommy Hilfiger met de opdracht om impact ondernemen in het DNA van het bedrijf te helpen ver- ankeren. Hij behaalde zowel een master Internationaal Strafrecht als een mas- ter Latijns-Amerikastudies en speelde een sleutelrol binnen Platform161, dat binnen een paar jaar van start-up naar multinational groeide. Na zeven jaar hyper commercieel en keihard werken, stapte hij uit die wereld. Het gaf hem geen voldoening meer. Alles draaide al- leen nog om geld. Geïnspireerd door het boek van Paul van Hooff gooide hij het roer om en nam resoluut een andere afslag. Op zijn zwart-witte Moto Guzzi uit 1976 reed hij van Peru naar New York. “Met mijn reis wilde ik laten zien dat op het Zuid-Amerikaanse continent overal on- dernemende mensen bezig zijn een be- 50 | NFM WINTER 2017 tere wereld te creëren. Het is een kraam- kamer van innovatie en vernieuwing in de economie. Het wemelt er van de be- tekenisvolle start-ups.” Max wilde deze reis echter niet al- leen voor zichzelf maken en besloot, nog voor hij vertrok, er een boek over te schrijven. “Een boek waarin tal van betekenisvolle ondernemers aan het woord komen en hopelijk mensen in- spireert zelf een bewuste keuze te ne- men.” Alle deelnemers kregen het boek Tijd om te schakelen mee naar huis. Leuk detail: de Moto Guzzi waar Max zijn 17.000 kilometer mee aflegde, is een au- tomaat. “HET GETUIGT VAN ZAKELIJKE DOMHEID ALS JE NIET AAN DE SLAG GAAT MET BETEKENISVOL ONDERNEMEN” Voor Max was het een bewuste keuze om langs tweeëndertig bedrijven te gaan. Volgens hem gaan winst maken en de wereld verbeteren juist goed samen, zo vertelde hij ook in de zomereditie 2017 van het New Financial Magazine. “Rond- om sociale innovatie heeft lange tijd een waas van hippies en softies gehan- gen. Die tijd is echt voorbij. Het getuigt van zakelijke domheid als je niet aan de slag gaat met betekenisvol onderne- men. Met de inzet van je onderneming kun je een positieve impact maken op kwaliteit van leven in de wereld.” O ND E RNE M E N M E T I M PACT “Alle bedrijven die ik onderweg ben te- gengekomen, laten zien dat het uitste- kend mogelijk is om goed geld verdienen in combinatie met een betere wereld. Neem bijvoorbeeld Crepes & Waffles in Colombia. Een familiebedrijf, dat sinds de oprichting vijfendertig jaar geleden, is uitgegroeid tot de grootste restau- rantketen van Colombia. Vanaf het mo- ment dat ik Colombia binnenreed, zag ik overal restaurants van Crepes & Waf- fles. Overal zitten die restaurants stamp- vol. Een multinational met vierduizend mensen in dienst in negen landen. Meer