Get Adobe Flash player
VERANTWOORDELIJKHEID Sheltersuits: we doen dit niet voor het geld. De donut economie in de praktijk Be good and show it (II) T E KS T W ILLEM VR EESW IJK In een interview met het New Financial Magzine schetst Kate Raworth (auteur van de best- seller Doughnuts Economics) de noodzaak van een alterna- tief economisch model voor de 21ste eeuw. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van bedrijven die in de praktijk laten zien hoe deze nieuwe economie floreert. 28 | NFM LENTE 2018 I n de herfsteditie van het New Fi- nancial Magazine is onder de titel ‘Be good and show it!’ een aantal Nederlandse voorbeelden beschre- ven uit de betekeniseconomie. Dit is een economie met betekenis als koopwaar en als drijvende kracht ach- ter het handelen van bedrijven. Een economie waarin bedrijven streven naar betekenismaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie omdat zij be- grijpen dat het streven naar winst niet betekenisvol is, maar het streven naar betekenis wel winstgevend. De belang- rijkste vraag voor bedrijven in de bete- keniseconomie is: ‘Hoe kan ik meer be- tekenen in het leven van mijn klanten, mijn collega’s en de maatschappij?’. Aan een mooie missie heeft de we- reld op zich niets. Welk bedrijf heeft immers in zijn missie staan: wij willen zoveel mogelijk bomen kappen, wij ge- loven in kinderarbeid, hier wordt ge- werkt aan luchtverontreiniging. Nage- noeg elke bedrijf heeft een missie waar de wereld baat bij heeft. Het gaat ech- ter maar om één ding: wat doe je in de praktijk. Wat draag je concreet bij aan een betere samenleving? Het waarom mag inmiddels evident zijn. Elk jaar sterven miljoenen kinde- ren jonger dan vijf jaar aan eenvoudig