Get Adobe Flash player
I N S P I R AT I E Zinnige vragen De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijfentwintig ‘zinnige vragen’ aan een financieel dienstverlener die zich in het afgelopen kwartaal positief heeft onderscheiden. Ditmaal Urjan Claassen, directeur C-Profile. T E K S T URJA N CLA A SEN | B EELD LU CA S DU WA ER 1 Hoe wil je herinnerd worden als fi- nancieel dienstverlener? Als een persoon die klantbediening in de sector (en ook het verdienmodel van financiële dienstverleners) ingrijpend heeft verbeterd en verduurzaamd. De maatschappij verwacht dat particulie- ren steeds meer zelfredzaam zijn, maar in de praktijk is dat lang niet altijd het geval en dit leidt tot een advieskloof. Door het toepassen van innovatieve technologieën, zoals machine learning, wordt deze advieskloof gedicht. Tegelij- kertijd wordt de sector concreet gehol- 42 | NFM LENTE 2018 pen om het verdienmodel te verbeteren. Een hele duidelijke win-win-win. 2 En als mens? Ik hoop dat mensen mij herinneren als een oprecht, betrouwbaar en vooral bevlogen persoon. 3 Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk? Dat is denk ik sterk verbonden met het antwoord op de eerste vraag: het kun- nen dichten van de advieskloof en het verbeteren van het verdienmodel van de financieel dienstverlener. Veel finan- ciële dienstverleners stoeien daar na- melijk mee. Ik put erg veel plezier uit mijn werk: oplossingen bedenken en re- aliseren voor een maatschappelijk pro- bleem én de financiële sector. Ik praat veel met allerlei soorten organisaties en gebruikers. Niet alleen binnen de fi- nanciële sector overigens. Keer op keer kom ik tot de conclusie dat de advies- kloof een urgent probleem is en vele verschillende verschijningsvormen kent. Ik leer dus veel en dat is leuk!