Get Adobe Flash player
N AT U U R L I J K V E O V O E R N W W O I O C R H D T Natuurlijk evenwicht D e natuur is onze spiegel. Wij zijn natuur. Als de natuur gezond is, dan zijn wij gezond. Lo- gisch gezien zou ieder mens en ieder bedrijf vanuit deze gedachten moeten leven en opere- ren. Dat dit beter kan en moet, behoeft geen be- toog. Denk onder meer aan de opwarming van de aarde, de plasticsoep in de oceanen, het do- den van jaarlijks 60 miljard dieren als voedsel voor een rela- tief beperkt aantal mensen, terwijl het eten wat nodig is om de dieren te voeren ruim voldoende is om de honger de we- reld uit te helpen en het feit dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Eén procent van de mensheid bezit meer dan de overige 99 procent bij elkaar. Langzaam maar zeker raken we ver verwijderd van een natuurlijk evenwicht. Hoofdreden is dat we onze eigen identiteit kwijt zijn geraakt. Wie weet dat hij natuur is, zal immers de natuur nooit ver- nietigen. Wildernisgids Alan McSmith zei na een leadership trail van financieel dienstverleners in de Okavango Delta in Botswana: “De geest van de wildernis is in iedereen aanwezig. De wil- dernis stelt geen vragen en twijfelt niet aan je identiteit. On- zekerheden zijn overbodig. Het gaat niet om je fysieke aan- wezigheid, wel om het accepteren van alle mogelijkheden die er zijn. In de Okavango Delta kijkt nie- mand naar zijn eigen spiegelbeeld. Wie dit eenmaal heeft ervaren, neemt dit mee in het normale dagelijkse leven.” McSmith, in deze editie aanwezig met zijn wildernisvisie, slaat de spijker op zijn kop. Als je de verbondenheid met de natuur daadwerkelijk hebt gevoeld, kijk je voorgoed anders naar jezelf en onze planeet en pas je je gedrag ook aan. Wie weet dat hij natuur is, zoals Paul de Blot in deze editie betoogt, zal de natuur niet meer willen vernietigen. Gelukkig kunnen we onze intelligentie ook aanwenden om deze planeet weer leef- baar te maken. De levensmissie van Li An Phoa om rivieren te gaan zien als indicator van onze gezondheid, is een prachtig voorbeeld. Zij wandelt langs rivieren, van bron tot monding in de zee, en deelt on- derweg haar ecologische kennis met scholieren, docenten, media, bestuurders en het bedrijfsleven. Dit jaar liep ze ruim 1000 kilometer langs de Maas, volgend jaar gaat ze naar Chi- na. In deze editie een interview met Francesca Panzironi, ceo van Ngangkari in Australië. De benadering van gezondheid en welzijn is anders dan de westerse medische benadering met wonderbaarlijke genezingen tot gevolg. Geen hocus po- cus van Aboriginals, maar terug naar de natuurbron die we allemaal in ons meedragen. Met Joris Luyendijk, auteur van Dit kan niet waar zijn, blik- ken we terug op de kredietcrisis die tien jaar geleden uitbrak. Volgens hem is er niets geleerd en koersen we in sneltrein- vaart opnieuw richting afgrond. Is er dan geen oplossing? “Wie zegt dat problemen oplossingen hebben?”, zegt hij in deze editie. Toch heeft hij tips voor financieel dienstverleners die het anders willen doen: stem niet op de VVD en besef dat je niet alleen bent in je streven naar verandering. Actuaris Amba Zeggen gaat, net als in de lente-editie van dit jaar, op zoek naar goede voorbeelden waar de financiële sector zich aan kan spiegelen. Ditmaal kijkt ze naar IJsland, waar het Forum recent nog een learning jour- ney naar toe organiseerde. Amba is ook spreker op de derde Positive Finance Day van 1 novem- ber in Utrecht. Een spectaculair inspirerend programma. Inschrijven kan via de website van het Forum: www.newfinancialforum.nl. In deze uitgave nemen we plaats aan de keukentafel van Geert Bouwmeester, ceo van De Goudse. Hij gaat in op zijn ambities, in- spiratiebronnen, de overregulering in de sec- tor en het naderend onheil van een eventuele nieuwe crisis. Dit en nog veel meer. Heel veel leesplezier en inspiratie toegewenst.. n “WIE WEET DAT HIJ NATUUR IS, ZAL DE NATUUR NIET MEER WILLEN VERNIETIGEN” WILLEM VREESWIJK willem@willemvreeswijk.com HERFST 2018 NFM | 3