Get Adobe Flash player
N I E U W P V E O R O S R P W E C O T O I R E D F Nieuw Perspectief E lk bedrijf, elke werkgever, elke werknemer, ieder mens heeft elke dag weer een keuze: bouw ik mee – hoe bescheiden ook – aan een wereld die ik mijn kinderen gun of houd ik een wereld in stand waar overleven centraal staat en de angst regeert om huis en haard te verliezen? Een nieuw perspectief is geen kant-en-klare oplossing met richtlijnen waar je aan moet voldoen. Een nieuw perspectief bouw je samen, omdat je beseft dat er een enorme klus te klaren is. Wereldwijd heb je het over klimaatverandering, ontbossing, overbevissing, honger, armoede, overbevolking, vluchtelingenproblematiek, etc. Een te ver van mijn bed show? Richt je blik eens op Ne- derland. Hoeveel mensen moeten aankloppen bij de voedsel- bank, hoeveel mensen zitten in de winter in de kou, hoeveel oudere mensen zijn eenzaam, hoe kan het dat ziekenhuizen failliet gaan en banken niet, waarom groeit het aantal econo- mische daklozen zo snel, waarom ligt de focus in het onder- wijssysteem niet op het ontwikkelen van talenten die kinde- ren al hebben en waarom moeten we met zijn allen toch zo blij zijn als we horen dat de koopkracht van de gemiddelde Nederlander er in 2019 1,6 procent op vooruit gaat? Samen hebben we een enorme uitdaging, maar indivi- dueel kun je in je dagelijkse leven al een verschil maken. Je draagt namelijk bij als je bewuster bent van wat je koopt, waar het is gemaakt, waarvan het is gemaakt, wat je in je mond stopt, hoe je reist, naar welk nieuws je luistert, waar je werkt, met wie je werkt en door te weten hoe bedrijven hun geld verdienen, etc. Individueel of samen, als mens of als bedrijf, we kunnen allemaal een steentje bijdragen om een samenleving te bouwen waar we wel deel van willen uitma- ken. Dat is het nieuwe perspectief. Deze wintereditie laat heel veel nieuwe perspectieven zien. Neem de Positive Finance Day die Dazure en de stichting New Financial Forum voor de derde keer organiseerden. Een dag met vele voorbeelden die laten zien dan het wel anders kan. Voorbeelden die mens, maatschappij en milieu centraal stellen in plaats van snelle winsten op de kor- te termijn. Of neem de vijftien financiële dienstverleners die de Spits- bergen ambitie opstelden. Zij committeren zich via hun finan- cieringen en beleggingen aan scherpe klimaatdoelstellingen en zullen daar ook scherp op afgerekend worden. Financiële instellingen zijn de spin in het web van de samenleving en kunnen enorme invloed uitoefenen op het gedrag van ande- re bedrijven. Fantastisch als die invloed ook echt wordt aan- gewend. Jongeren kijken anders tegen corporates aan. Mooi voor- beeld in deze editie is Corporate Anthropologist Sander Valken- burg, die gefascineerd is door het gedrag van mensen in de fi- nanciële sector. Hij ziet een enorme potentie als we met elkaar besluiten om op basis van andere waarden te gaan werken. Wat te denken van Ralph van Dam, die in zijn boek Langs de afgrond een groot taboe doorbreekt. Hij vertelt open en eer- lijk over zijn eigen faillissement en de enorme impact ervan op hem en zijn gezin. Hij wil andere ondernemers verder hel- pen, juist omdat hij ervan overtuigd is dat de belangrijkste ondernemerslessen uit tegenslag zijn te trekken. In deze uitgave nemen we plaats aan de keukentafel van Boudewijn van Uden, directeur Corporate Communicatie ASR: “Bedrijven moeten doen wat ze beloven en wat ze doen moet relevant zijn voor klanten. Veel moeilij- ker is het niet. De financiële sector heeft de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt van productgericht denken naar een sector die werkt vanuit het klant- en maatschappelijk belang. Nu mogen de luiken verder open en dienen we in dialoog te blijven met de samen- leving. En dat mag soms best gepaard gaan met wat meer zelfrelativering en humor.” Dit en veel meer. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst. n “EEN NIEUW PERSPECTIEF IS GEEN KANT-EN-KLARE OPLOSSING” WILLEM VREESWIJK willem@newfinancialforum.nl WINTER 2018 NFM | 3