Get Adobe Flash player
NIEUW PERSPECTIEF Positive Finance Award 2018 Broodfonds040 en FiKks winnaars Positive Finance Award 2018 Broodfonds040 en FiKks zijn de winnaars van de Positive Finan- ce Award 2018. Broodfonds 040 in de categorie Proven en FiKks in de categorie Go Viral. TE K S T WIL L EM V R E E S W I J K BE E LD LO P KE FOTO G R A F I E D e jury van de Positive Finan- ce Award, bestaande uit voor- zitter Odette Bakker (Dazu- re), Alexander Koene (BR-ND) en marketeer Arjen Bijlsma, ging op zoek naar initiatieven waar de samenleving écht iets aan heeft, waar mensen duurzaam mee geholpen zijn en waar de - financiële - wereld mooi- er door is geworden. Dit jaar koos de jury voor twee categorieën: Proven (be- wezen betekenisvol) en Go Viral (voor- uitstrevende initiatieven). De vijf geno- mineerden kregen drie minuten de tijd om hun initiatief te presenteren. Vol- gens de jury allen winnaars. “De geno- mineerden bieden met een vernieuwen- de kijk, een het-kan-wel mentaliteit en veel daadkracht oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Vertrou- wen blijkt de belangrijkste bouwsteen.” Het publiek koos de twee winnaars. De winnende pitch in de categorie Proven werd gepresenteerd door Finan- cial Life Planner Thom Boot, tevens se- cretaris van Broodfonds040. Het Brood- fonds bewijst dat ondernemers in staat zijn zich gezamenlijk te organiseren om zaken financieel goed voor elkaar te regelen. Boot was ook te zien in de Juryvoorzitter Odette Bakker (Dazure), Award-winnaars Ron Steenkuijl (FiKks) en Thom Boot (Broodfonds 040) en mede-dagvoorzitter Indra Frishert (Dazure). aflevering over Broodfondsen van VPRO Tegenlicht. Het succes staat of valt met vertrouwen. Boot maakte duidelijk dat Broodfonds040 hier ver in gaat. “Als ie- mand aangeeft niet te kunnen werken, vragen wij niet naar het waarom. Wij hoeven niet te weten of iemand niet kan werken vanwege ziekte, mantel- zorg of liefdesverdriet, maar keren uit op basis van vertrouwen.” FiKks werd door het publiek geko- zen tot winnaar in de categorie Go Viral. Ron Steenkuijl (ADG Dienstengroep) deed de pitch. Missie van FiKks is: ‘heel Nederland schuldenvrij’. Via een app kan op een laagdrempelige manier een buddy worden geraadpleegd die helpt geldzaken weer op orde te brengen. De maatschappelijke relevantie is groot, alleen al gezien het feit dat één op de vijf Nederlanders schulden heeft. “Nu telt FiKks duizend vrijwilligers. Dat moeten er in 2020 10.000 worden. Sa- men kunnen we ervoor zorgen dat Ne- derland schuldenvrij wordt. Waar een wil is, is een wij.” AND E RE G E NO M I NE E RD E N De andere genomineerden in de ca- tegorie Proven waren Eyevestor en Ga- vin. Eyevestor, initiatief van oud-ban- kier Gijs van Dalen Meurs, is een plat- form waar klanten, werknemers en investeerders aandelen online kopen en verkopen van bedrijven waar ze in geloven. Eyevestor maakt het mogelijk met elkaar te bouwen aan mooiere be- drijven. Gavin van Matthijs Nelemans is een risk-sharing-service. Gavin draait het bestaande verzekeringsmodel om: deelnemers betalen niet langer premie voor schades die mogelijk nooit plaats- vinden, maar een variabele bijdrage zo- dra de schades zijn vastgesteld. Naast winnaar FiKks werd United Economy genomineerd in de categorie Go Viral. De pitch werd gepresenteerd door Niels Braamse (Kyotolease). “Doel is een renteloze, schuldenvrije samen- leving. Bedrijven betalen elkaar in Uni- teds. Speculatie is niet mogelijk. Tien- tallen bedrijven doen mee, zoals Eosta, Peeze en Kyotolease.” n WINTER 2018 NFM | 45