Get Adobe Flash player
NIEUW PERSPECTIEF Powerevents van betekenis Zonder zingeving geen zinnig event. Steeds meer events richten zich op betekenis. Hoe zorg je ervoor dat werknemers hun talenten kunnen ontplooien, hoe zorg je ervoor dat klanten weer als mensen wor- den gezien en hoe draag je bij aan een menswaardige samenleving? Bedrijven zien de enorme uitdagin- gen van deze tijd onder ogen en buigen zich over mogelijke oplossingen. Het New Financial Forum belicht twee powerevents: het Alternative Finance Festival en het Dive In Festival. T E K S T W I LLE M VR EESW IJK EN IVO VA LK ENB U R G Het begint bij bewustzijn Het is tien jaar geleden dat Lehman Brothers omviel waarna het hele mondiale financiële systeem als een kaartenhuis in elkaar zak- te. Tien jaar later lijken we niet heel veel geleerd te hebben van de crisis. Banken zijn nog steeds too big to fail, de schuldenberg is gro- ter geworden, de verschillen tussen rijk en arm eveneens en de hui- zenbubbel staat weer op knappen. P recies tien jaar na het om- vallen van Lehman Brothers vond het Alternative Finan- ce Festival plaats, een groot grassroots festival door heel Nederland dat het bestaan viert van financiële alternatieven en ie- dereen die bezig is met financiële ver- andering, van burgercoöperaties tot ethisch bankieren, van lokaal geld tot onvoorwaardelijk geven. Het Festival is een initiatief van Our New Economy (ONE) en wordt ondersteund door De Grote Transitie, SOMO, TNI, Milieude- fensie, Sustainable Finance Lab, Rethin- king Economics NL, Good Finance, Jon- 48 | NFM WINTER 2018 geren Milieu Actief (JMA), Ons Geld en de stichting New Financial Forum. Tijdens het festival was er onder meer een indringende videoboodschap van hoogleraar Saskia Sassen, reacties van hoogleraar Ewald Engelen en Paul “HET SCHEPPEN VAN GELD IS GEEN TAAK VAN COMMERCIËLE BANKEN” Tang (lid Europees Parlement) en een optreden van acteur George van Houts (de Verleiders). Verder veel prachtige voorbeelden hoe het anders kan. Onder meer met ex-bankier Heidi Leenaarts, oprichter van United Economy. Zij ont- wikkelde een circulair geldsysteem voor bedrijven, zonder rente, zonder speculatie. Tientallen bedrijven doen mee, zoals Eosta (Europees marktleider als distributeur van eerlijke groente en fruit), koffiebranderij Peeze en Kyoto- lease. Zij betalen voor elkaars diensten in Uniteds. Leenaarts: “Als ruilmiddel werkt geld prima, maar tot 95 procent van al het geld wordt gebruikt om te speculeren. Speculatie is een manier om geld te verdienen zonder een pro- ductieve prestatie te leveren, het is dus een financieel product zonder econo- mische tegenwaarde.” De United maakt aan dit systeem een einde. Er was niet één organisator van het festival “omdat een nieuwe econo- mie wat ons betreft meer gericht is op