Get Adobe Flash player
I N S P I R AT I E De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijfentwintig ‘zinnige vragen’ aan een (financieel) dienstverlener die zich in het afgelopen kwartaal positief heeft onderscheiden. Ditmaal Arno Groot Koerkamp, consultant bij Future of Finance. Zinnige vragen ARNO GROOT KOERKAMP: “MENSEN HELPEN MAAKT GELUKKIG.” T EKS T A R NO G R O OT KO ER K A MP | B EELD G EER T DE JO NG 1 Hoe wil je herinnerd worden als fi- nancieel dienstverlener? Onze klanten hebben één ding ge- meen: het persoonlijk contact maakt het verschil. Het ondersteunen van be- drijven in hun persoonlijke contact en dat klanten hierover vervolgens com- plimenten geven, leidt tot meer ener- gie bij alle betrokkenen. Wanneer een bedrijf oprecht meer waardering krijgt van de klanten verbetert dit het hu- meur van ieder mens. Als ik een traject inga met een financieel dienstverlener die meer complimenten ontving dan voorheen, is mijn missie geslaagd. 2 En als mens? Een betekenisvol mens die een zin- volle impact heeft op levens van ande- ren die op mijn pad komen, een sociale verbinder die mensen bij elkaar brengt. 56 | NFM WINTER 2018 3 Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk? Als jongen van zestien ging ik vrijwilli- gerswerk doen kort na de oorlog in Bos- nië om mensen te helpen. Ik heb van dichtbij gezien welke impact de oorlog heeft gehad op het land en de mensen. Dit liet een diepe indruk achter. Hulp aan die mensen (soms in kleine dingen) heeft mij veel teruggegeven. Nog steeds maakt mensen helpen mij gelukkig. Tijdens een rit naar mijn werk denk ik dan: wie kan ik vandaag helpen? Dit re- sulteert altijd gegarandeerd in een win- win. 4 Op welke (zakelijke) beslissing ben je het meest trots? Inmiddels ben ik er niet meer werk- zaam, maar waar ik enorm trots op ben, is dat ik in een korte tijd een suc- cesvolle adviesorganisatie heb opgezet met een team van enthousiaste colle- ga’s die elke dag met plezier naar hun werk gingen. 5 En op welke het minst? Niet mijn gevoel volgen, maar te- veel op ratio gebaseerde beslissingen nemen. Zo ben ik een samenwerkings- vorm aangegaan waar ik geen grip had over de kwaliteit van de dienstverle- ning, maar waarvoor ik toch verant- woordelijk was. In mijn onderbuik wist ik dit al en toch ging ik ervoor. 6 Wat is de mooiste eigenschap van een mens? Het luisterend oor en oprechte interes- se in anderen. 7 Zijn mensen van nature goed of slecht? Goed, alleen door bepaalde omstandig- heden in de opvoeding, milieu etc. kan het gedrag slecht worden.