Get Adobe Flash player
BEWUST LEIDERSCHAP – essay – Het sturingsmechanisme geld is aan vervanging toe De spelregels bepalen de uitkomst Geld komt uit het niets, is dé voedingsbodem voor speculatie en is de belangrijkste oorzaak van de toenemende kloof tussen arm en rijk. Waar veel mensen zich nog kunnen voorstellen dat het belastingstelsel slimmer en duurzamer kunnen worden, is er bij het geldsysteem een rotsvast geloof dat dit een natuurlijk fenomeen is en dus onveranderlijk. Dat dit onzin is, bewijst de Social Trade Organisation (STRO), opgericht door Henk van Arkel. Al 25 jaar timmert hij succesvol aan de weg om ander geld mogelijk te maken dat wél dienstbaar is aan de samenleving. Wereldwijd gebruiken honderden initiatieven de lokale geldmodellen en betaalsoftware Cyclos van STRO. T E KS T H ENK VA N A R K EL D e extreme ontwikkelingen in de politiek met onder meer Brexit, Trump, etcetera, zijn misschien wel een uiting dat mensen het gevoel hebben dat ze de greep op ontwikkelingen kwijt zijn. Dat kan de vol- gende oorzaken hebben. – Vroeger vertrouwden mensen meer op degenen aan wie ze het beleid uitbesteed hadden. De christelijke, liberale of socialistische politici werden gezien als vertegenwoor- digers met wie men de basale waarden deelde. – Daarnaast verandert veel steeds sneller. Ik sprak laatst met een meisje van 25 en die had het over de generatie onder haar. Ik vroeg haar of ze het over de pubers van nu had, maar ze doelde echt op mensen tussen 19 en 23. Dat is een groep die net weer anders omgaat met IT en voor wie de Brexit, klimaatrampen, grote oorlogen in Syrië en Jemen en Trump bepalend zijn voor het wereldbeeld. Waar ooit een generatie eens in de dertig jaar wisselde, gaat dat nu in een jaar of vier. Laatst was ik op een avond waarop een lokale politieke par- tij haar verkiezingsprogramma vaststelde. Zo’n program- ma heeft aparte paragrafen, zoals woningbouw, natuur, kli- maat, sociale cohesie, et cetera. Een holistische integrale be- nadering is daardoor uitgesloten. Er zijn bijvoorbeeld extra LENTE 2019 NFM | 19