Get Adobe Flash player
BEWUST LEIDERSCHAP Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën en tegenwoordig FD-columnist, zet zich sinds de lancering van fiKks, in maart 2018, in als buddy.  FiKKs is een app die mensen helpt bij beginnende schuldenpro- blematiek. Dijsselbloem helpt deelnemer Martin, die na een meningsver- schil met de belastingdienst kampt met een flinke schuld. Jeroen Dijsselbloem, buddy en ambassadeur van fiKKs Schuldenvrije samen- leving in belang van ons allemaal T EKS T STEFA N R IJNDER S M artin is niet de enige. Veel Nederlanders kam- pen met enige vorm van geldzorgen of schul- den. Eén op de vijf gezinnen heeft zelfs serieu- ze geldzorgen. “Dat is natuurlijk veel te veel”, vindt Dijsselbloem. “Naast oorzaken zoals werkloosheid of een echtscheiding of bijvoorbeeld een foutieve be- lastingaangifte waardoor mensen in de financiële problemen ko- men, ziet hij ook een oorzaak in de manier waarop mensen tegen- woordig langdurige verbintenissen aangaan. Alles gaat immers in- contractvorm, van de mobiele telefoon tot de private lease  auto. Voordat je het weet verlies je het overzicht. “Actief bezig blijven met je financiële situatie is heel belangrijk”, aldus Dijsselbloem. signalen in een vroeg stadium en werkgevers zijn de eerste die op de hoogte zijn van een loonbeslag. Die lijntjes zijn veel korter”. H O E E E R D E R D E S IG NAL E R ING , H O E BET ER Dijsselbloem is naast buddy ook ambassadeur van fiKks. “Ik sprak Ron Steenkuijl van ADG dienstengroep en hij vertelde dat ze bij Er zijn dus veel mensen met betalingsachterstanden. Dijsselbloem: “In lang niet alle gevallen zijn de problemen onoverkomelijk, maar het is wél van belang dat je er zo snel mogelijk wat aan doet. Ge- middeld wordt er vijf jaar gewacht met het zoeken naar een op- lossing en dan loopt de schuld snel op. Hoe eerder de signalering, hoe beter.” De voormalig minister ziet daarbij ook een rol voor het bedrijfsleven. “De overheid merkt het namelijk pas als de belasting niet wordt betaald, aan het einde van het jaar; woningcorporaties zien het meteen als de huur te laat is. Ook banken krijgen diverse 28 | NFM LENTE 2019 P RO BLE M AT I S CHE S CHULD E N VO O RKO M E N “Het idee van fiKks is dat we - met behulp van de app en een bud- dy - proberen te voorkomen dat mensen afzakken naar problema- tische schulden. Dat zij niet bij de schuldhulpverlening terechtko- men. Want wat ik heb gezien is dat door de crisis in Nederland het aantal huishoudens op de armoedegrens of zelfs daaronder is toe- genomen. Het aantal huishoudens in de schuldhulpverlening bij gemeentes is sinds 2008 zelfs verdubbeld. Dat is problematisch”. BUD DY E N AM BASS AD E UR VAN F I KKS “HET ZOU MOOI ZIJN ALS NAAST DE LOKALE EN LANDELIJKE OVERHEID, OOK HET BEDRIJFS- LEVEN ACHTER FIKKS ZOU GAAN STAAN”