Get Adobe Flash player
B E W U S T L E V I O D O E R R W S O C O H R A D P Bewust leiderschap E en bewust leider weet wat er speelt in de wereld, welke stappen er nodig zijn om de vele uitdagin- gen in de wereld het hoofd te bieden en welke bij- drage zijn of haar organisatie kan en wil leveren aan een betere wereld. Hij of zij is verantwoorde- lijk voor de bedrijfscontinuïteit en zorgt voor be- tekenisvol werk. Hij kijkt door de ogen van toekomstige ge- neraties en omringt zich met een diversiteit aan mensen die anders naar de wereld kijken dan hij of zij zelf. Empathie en compassie zitten in het DNA. Een bewust leider kent zijn bedrijf, kent de mensen die er werken, kent de klanten, weet hoe het speelveld er uitziet en weet dat Rome het einddoel is, maar bepaalt gezamenlijk de route. Een goede leider maakt heldere keuzes en durft kwets- baar te zijn. In een bedrijf waar successen worden gevierd, ie- dereen mag leren van zijn fouten en iedereen weet waarom hij iedere ochtend aan het werk gaat, ontstaat een positieve omgeving die veilig is en waar empatisch en succesvolg on- dernemerschap welig kan tieren. Een bewust leider zal echter ook zichzelf goed moeten ken- nen. Je kunt een ander immers nooit verder brengen dan waar jezelf bent. Leiderschap begint met de vragen: ‘wie ben ik?’ en ‘wie heeft de leiding?’ We denken vaak dat ons bewustzijn de lei- ding heeft. Maar is dat zo? Onze beslissingen zijn al genomen voor we er ons bewust van zijn. De Deense wetenschapsjournalist Tor Nørretranders geeft in zijn boek User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size een overzicht van een aantal wetenschappelijke studies die dit aantonen. Hij verwijst tevens naar onder- zoeken waaruit blijkt dat ons intellect zich bewust is van zo’n twintig informatieprikkels per seconde, terwijl er in ons onderbewust- zijn miljoenen informatieprikkels per secon- de binnenkomen. Wie of wat heeft dan de lei- ding? Is het ons intellect, vergelijkbaar met het topje van een enorme ijsberg, of is het wat anders? Bewuste leiders zijn zich bewust van het onbewuste. Zij we- ten dat mensen worden geleid door het onbewuste. Dat ons leven de optelsom is van herinneringen, patronen, gedach- ten in onszelf, onze ouders en voorouders en dat ons intellect slechts het topje van de ijsberg is van wie we zijn en hoe we acteren. Door zoveel mogelijk lagen af te pellen, zoveel moge- lijk ballast af te gooien, kom je bij een kern die stil is en die open staat voor echte inspiratie. Intenties zijn speeltjes van de geest, inspiratie komt direct vanuit onze kern. Met intenties kun je uiteraard successen boeken, maar je blijft gedicteerd worden door de patronen die al heel lang in je huizen en die leiden tot (voor)oordelen en aannames die het ego voortdurend rechtvaardigt als de enige waarheid. Met intenties kom je niet echt verder dan het controleren van je leven vanuit de beperkte kijk van je ego. Inspiratie is echter het ontvangen van boodschappen van je bron. Met intenties kun je goede resultaten behalen, met in- spiratie haal je wonderen in huis. Geniet van dit themanummer vol inspiratie en praktijkver- halen over Bewust Leiderschap. Graag wijs ik in dit verband op de Mastertraining ‘Vaardigheden voor de 21ste eeuw’ die het New Financial Forum sa- men met Drinkable Rivers (Li An Phoa) en het beroemde Schumacher College (Satish Kumar) organiseren in september. Een unieke Lea- rning Journey op maat gemaakt voor de Ne- derlandse financiële sector. Meer informatie elders in deze editie en/of op de site van het Forum. “BEWUSTE LEIDERS ZIJN ZICH BEWUST VAN HUN ONBEWUSTE” Veel leesplezier en inspiratie toegewenst. n WILLEM VREESWIJK willem@newfinancialforum.nl LENTE 2019 NFM | 3