Get Adobe Flash player
Mastertraining Vaardigheden voor de 21e eeuw LE A R N IN G JOURNEY 1 4 - 2 1 SEPT EM BER 2019 VAARDIGHEDEN 14 – 21 sept. 2019 VOOR DE 21E EEUW Schumacher College in Devon Engeland Welke vaardigheden passen bij de uitdagingen van deze 21e eeuw, hoe ontwikkel je ze en hoe pas je ze toe? Het programma is bestemd voor iedereen in de financiële sector die van maatschappelijke betekenis is of wil zijn. Werk je of wil je werken op het gebied van MVO, duurzaamheid, inclusiviteit, diver- siteit, klantwaarden en innovatie, dan biedt deze training verdie- ping en verbreding. Geschikt voor senior en young management. Deze training vormt de derde Learning Journey van het New Finan- cial Forum. Eerder organiseerde het Forum Learning Journeys naar Griekenland en IJsland. Georganiseerd door: Stichting New Financial Forum, Li An Phoa (Drinkable Rivers) en Schumacher College SCHUMACHER COLLEGE The Old Postern, Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6EA UK. Tel: +44 (0)1803 865934 30 | NFM LENTE 2019