Get Adobe Flash player
BEWUST LEIDERSCHAP – essay – Het geschenk van Afrika aan de wereld Een antropoloog stelde aan een groep Afrikaanse kinderen een spelletje voor. Hij zette een mandje vol met snoep aan de voet van een boom. De kinderen moesten op honderd meter afstand gaan staan. Vervolgens gaf hij aan dat diegene die als eerste bij het mandje was al het lekkers mocht hebben. Na het startsein ‘klaar af!’ gebeurde het volgende: de kinderen pakten elkaars hand vast, renden gezamenlijk naar de boom en verdeelden de snoepjes eerlijk onder elkaar. Op de vraag van de antropoloog waarom dat ze dit zo deden, antwoordden ze in koor: “Ubuntu”. Vrij vertaald: “Hoe kan iemand gelukkig zijn als alle anderen verdrietig zijn?” T E K S T JAC K COX | B EELD SACH A R U LA ND J auto waarin je rijdt. Niets is mogelijk zonder de ander. Me- ningsverschillen met de ander, conflicterende opvattingen en verschillende achtergronden zorgen ervoor dat we ons kun- nen vormen. Je hoeft deze niet te ontwijken of te veroorde- len. Het is volgens de Ubuntu-wijsheid juist iets om dankbaar voor te zijn. We kunnen ons leven gewoonweg niet leiden zonder ande- ren. Alles in onze samenleving wordt mede mogelijk gemaakt door anderen. Het eten dat je eet, het bed waarin je slaapt, de NE LS O N M AND E LA Volgens aartsbisschop Desmond Tutu is de essentie van Ubuntu het openstaan voor anderen en zich niet bedreigd voelen door het kunnen van anderen. Als mens put je zelfver- trouwen uit de wetenschap dat je onderdeel bent van een gro- ter geheel en krimp je ineen wanneer anderen worden verne- e bent mens dankzij anderen. Dit is de essentie van de Afrikaanse filosofie Ubuntu. Deze levensleer vindt zijn oorsprong in Zuidelijk Afrika en gaat ervan uit dat mensen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ubuntu is een samenvoeging van ‘Umntu Ngmuntu Ngbantu‘, een mens is een mens, omdat er anderen zijn’. An- ders gezegd: ‘ik ben, omdat wij zijn’. Het leert ons dat een mens niet in eerste instantie een individu is, maar altijd on- derdeel van een gemeenschap. 34 | NFM LENTE 2019