Get Adobe Flash player
BEWUST LEIDERSCHAP – essay – Een moreel kompas voor het bankwezen Wat filosofen banken adviseren Beroemde filosofen hebben hun eigen visie op de wereld gevormd en gegeven. Vanuit hun eigen wereldbeschouwing laat oud-bankier Owen de Vries hen antwoorden op de vragen die nu leven over de banken. Hun wijsheid is actueel en toepasbaar. Zeker als het gaat om ethisch bewustzijn. T E K S T OW E N DE VR IES B anken hebben rechtstreeks veel invloed op onze wel- vaart en ons welzijn. Ze hebben de verschillende cri- ses veroorzaakt en dat heeft volgens Neelie Kroes wereldwijd 10 biljoen euro gekost. Cees Maas (oud topman ING en voorzitter van de Adviescommissie toekomst banken) zei in 2009: “Veel partijen zijn schuldig, maar de schuld begint bij de banken. Wij hebben dit laten gebeuren. In Amerika hebben banken zich misdadig gedra- gen en Nederlandse banken hebben meegedaan aan het spel.” Banken hebben een cruciale rol in de maatschappij en zoals Peter Blom, Triodos-directeur zei: “Banken zijn te belangrijk om aan bankiers over te laten”. Iedereen heeft zich met de banken bemoeid en de kritiek is op heel veel manieren naar voren gebracht. Toch is er een groep die nog te weinig aan het woord is geweest en dat zijn de filosofen. Zij zijn bij uitstek geschikt om deze grootschali- 38 | NFM LENTE 2019 | B EELD LU CY LA MB R IEX ge problematiek te doorgronden en in een breder perspectief te plaatsen. Zij kijken naar het geheel in plaats van naar een deel. Overzicht ontbreekt nu juist bij banken. Zij zitten vast in hun cirkelmantra van risico - omzet - kosten - winst - solva- biliteit. Daarom heb ik fictief verschillende beroemde filoso- fen uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de ban- kencrisis. We spreken af in de Blauwe Zaal van kasteel Bouvig- ne in Breda. Midden op het beige tapijt staat een grote ovalen tafel met antieke leren stoelen eromheen. WAT I S CRI S I S ? Bas Haring: “Macro-economische definities gaan steeds meer rondzingen en daardoor laten we ons te veel een gevoel aan- praten. Voor mij betekent crisis in ieder geval niet dat een economie drie keer achter elkaar geen groei laat zien. Wel, zoals in Zuid-Europa, dat veel mensen werkloos worden, de gezondheidszorg achteruitgaat en mensen zelfmoord plegen.