Get Adobe Flash player
BEWUST LEIDERSCHAP V.l.n.r.: Maarten van der Schaaf, Lars Veraart, Hannes Lorenzen, Maarten Roels, Sjoerd Wartena en Li An Phoa. Met ALPA krijgt de wereld weer toekomst “Biologische diversiteit is één grote drukte: het zoemt, be- weegt, vliegt, kruipt, springt, zweeft en krioelt, maar het uit- sterven gaat geluidloos en het heeft alleen onze stem. Door agro-ecologische boeren een toekomst te bieden, geven we onze kinderen weer een toe- komst.” TE K S T WI L L EM VR E E S W I J K 48 | NFM LENTE 2019 D it zei Lars Veraart bij de lance- ring in Schipluiden van ALPA (Access to Land for Agroeco- logy). Met de oprichting van ALPA werkt hij samen met kleine boeren actief aan het behoud van eerlijke voedsel- en landbouwme- thodes in Roemenië. Doel is landbouw- grond en boerderijen te verwerven en deze te pachten aan agro-ecologische boeren. Zo werkt ALPA mee aan duur- zame en lokale voedselsystemen voor gezonde mensen op een gezonde aar- de. ALPA is op zoek naar ondersteuning op het gebied van financiën, kennis en werkkracht. ‘S TO P ! ’ ZE G G E N Vier jaar geleden maakte Veraart een bewuste keuze om ‘Stop!’ te zeggen te- gen een goed betaalde carrière als die- renarts op het Franse platteland. Hij besloot om niet langer een landbouw- systeem te dienen waar alles draait om geld, maar begon, samen met zijn vrouw Robin, ‘ja!’ te zeggen tegen de echte waarde van mens en natuur. Ze zochten een stuk grond om hun ei- gen dromen waar te maken. Toen ze in Transsylvanië rondtrokken, waren ze diep geraakt door de enorme diversi- teit. Twee maanden later begonnen ze aan hun boeren bestaan. “De biodiver-