Het New Financial Magazine wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld (www.newfinancialforum.nl).
huidig nummer \\ abonneren \\ archief \\ index \\ zoeken \\ downloads \\ ambassadeurs \\

archief NFM \\

  \ nummer 2010 1 \\   \ nummer 2010 2 \\
  \ nummer 2011 1 \\   \ nummer 2011 3 \\
  \ nummer 2012 1 \\   \ nummer 2012 2 \\
  \ nummer 2013 1 \\   \ nummer 2013 2 \\
  \ nummer 2013 3 \\   \ nummer 2013 4 \\
  \ nummer 2014 1 \\   \ nummer 2014 2 \\
  \ nummer 2014 3 \\   \ nummer 2015 1 \\
  \ nummer 2015 2 \\
  \ nummer 2015 3 \\
  \ nummer 2015 4 \\   \ nummer 2016 1 \\
  \ nummer 2016 2 \\   \ nummer 2016 3 \\
  \ nummer 2016 4 \\   \ nummer 2017 1 \\
  \ nummer 2017 2 \\   \ nummer 2017 3 \\
  \ nummer 2017 4 \\   \ nummer 2018 1 \\
  \ nummer 2018 2 \\   \ nummer 2018 3 \\
  \ nummer 2018 4 \\   \ nummer 2019 1 \\
  \ nummer 2019 2 \\   \ nummer 2019 3 \\
  \ nummer 2019 4 \\   \ nummer 2020 1 \\
  \ nummer 2020 2 \\   \ nummer 2020 3 \\
  \ nummer 2020 4 \\   \ nummer 2021 1 \\
  \ nummer 2021 2 \\   \ nummer 2021 3 \\
  \ nummer 2021 4 \\   \ nummer 2022 1 \\
  \ nummer 2022 2 \\   \ nummer 2022 3 \\
  \ nummer 2022 4 \\   \ nummer 2023 1 \\
  \ nummer 2023 2 \\   \ nummer 2023 3 \\
  \ nummer 2023 4 \\   \ nummer 2024 2 \\
 
 

Hartverwarmend
 
Op 29 september, de dag dat dit magazine verschijnt, worden de ambassadeurs van het New Financial Forum verwelkomd in Heusden-Vesting. Graag leg ik nog even kort uit wat het New Financial Forum is. Het is de verzamelplaats van krachtige ideeën en best practices van ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld, die een wezenlijke bijdrage willen leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Het bestaat uit een interactieve portal, het New Financial Magazine en een aantal bijzondere netwerkbijeenkomsten.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Erik Hallers
Succes begint met geven
 
Het zakenleven is er nog veelal van overtuigd dat een bedrijfscultuur gebaseerd op holisme, geloof in mensen, het leveren van meerwaarde voor mens en samenleving en met de natuur als inspiratiebron niet succesvol kan zijn. Erik Hallers, oprichter en holdingdirecteur van Conclusion, is het levende bewijs dat het wel degelijk werkt. “Succes begint met geven. Lach en de wereld lacht je toe.”
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Adri Bout
Duurzaamheid als vriend
 
“De meeste mensen denken: duurzaam maakt duurder. Maar als je het goed aanpakt, kun je met duurzaamheid juist je voordeel doen.” Aldus Adri Bout, oprichter van Seafarm uit Zeeland dat op dier- en milieuvriendelijke wijze vis vangt en kweekt. Voor Bout is duurzaamheid het logische gevolg van meer efficiëntie. Dat is dan ook precies waar de 55-jarige ondernemer voortdurend naar op zoek is: vergroting van de doelmatigheid.  
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Dick-Jan Abbringh
Ik doe zinvol werk dus ik besta
 
Recentelijk kwam ik in contact met een dame die verantwoordelijk is voor MVO bij een grote financiële instelling. Om medewerkers te mobiliseren voor een goed doel, werd een bericht geplaatst op intranet met de hoop op een tiental aanmeldingen. Tot ieders verbazing werden dit er meer dan zestig! Ook uit andere activiteiten bij deze organisatie blijkt dat mensen in toenemende mate bereid zijn vrije tijd op te offeren om naast hun werkzaamheden ook op andere maatschappelijke vlakken zinvol bezig te zijn.  
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Jacky van de Goor
Regels en gedragscodes staan cultuuromslag in de weg
 
Financiële instellingen worstelen met de vraag hoe zij principes als ‘klant centraal’ en ‘zorgplicht’ handen en voeten kunnen geven. Een vitale organisatiecultuur ontwikkel je door aandacht voor de zin en betekenis van het werk, betoogt Jacky van de Goor. Niet door regels en normen te stellen.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ozewald Wanrooij
Laat klant beoordelen wat passend is
 
Hoe geef je de klant een passend advies? Er zijn inmiddels diverse richtlijnen opgesteld, in lesprogramma’s wordt er tijd voor vrijgemaakt en er zijn instellingen waar je je adviezen kunt laten toetsen. Er zijn zelfs bedrijven die intern de term ‘comply or die!’ hanteren. Dit alles om aan het ‘passend advies’ conform de Wft te voldoen. De vraag is of adviseurs goed bezig zijn als ze het afwerken van een checklist gaan prefereren boven oprechte aandacht voor de klant. Dit is nooit de bedoeling geweest bij het opstellen van alle nieuwe regelgeving.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Arnold Heertje
Ik beschouw de crisis als een zegen
 
Als iemand in tijden van recessie de burger moed kan inpraten is het Arnold Heertje wel. Hele generaties scholieren leerden de wetmatigheden van de economie aan de hand van zijn boek Kern van de economie. Een toekomstbestendige, duurzame economie vraagt volgens Heertje om beter onderwijs en een beetje geduld. “It takes time.”  
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Nicolette Loonen
Meer sturen op gevoel
 
De financiële sector gaat gebukt onder zware regelgeving. Basel III, Solvency II en Pension Fund Governance zijn nog maar het topje van de ijsberg. Door de grote regeldruk van buitenaf denken veel financiële instellingen intern ook dat regels en procedures er voor zorgen dat mensen de goede dingen doen. Daardoor vergeet men ruimte te geven aan zaken als gevoel en intuïtie. De vraag is of men in zo’n sterk gereguleerde omgeving nog wel op het onderbuikgevoel mag vertrouwen. Het thema van dit nummer – ontmoeten – sluit hier mooi op aan, maar dan als ‘ont-moeten’: minder sturen op ‘moeten’ en meer sturen op ‘mogen’.  
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Sylvester Eijffinger
Politici snappen niets van financiële markten
 
Banken en verzekeraars waren het contact met de klant verloren, is ook de eigen ervaring van Sylvester Eijffinger. En nog steeds begrijpen volgens de Tilburgse hoogleraar niet alle partijen wat er werkelijk moet veranderen; in plaats van afvinken van voorschriften uit nieuwe gedragscodes is een cultuuromslag gevraagd. “In plaats van shareholders value gaat het nu om stakeholders value. Gelukkig begrijpt een aantal financiële instellingen dat inmiddels wél goed en hebben zij al veel bereikt. Zo makkelijk is het natuurlijk ook niet om een mammoettanker een andere koers te geven.”
Lees verder als PDF
Deel dit artikelNead to read
 
De terroristische aanslagen van ‘9/11’ hebben een belangrijke weerslag gehad op de financiële markten. De verwachting is echter dat de gevolgen van ‘9/15’ nog langer na zullen dreunen. De val van Lehman Brothers op 15 september 2008 heeft geleid tot een aantal fascinerende boeken over de kredietcrisis.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Paul Tang
Bewijslast ligt nu bij de financiële instellingen
 
“De financiële instellingen – zowel de banken als de pensioenfondsen – moeten beseffen dat de bewijslast nu bij hen ligt. Ze hebben heel ingewikkelde producten op de markt gebracht en ze begrijpen de risico’s als geen ander. Dan heb je ook de plicht om de consument bij de hand te nemen en die producten uit te leggen.” Een beroepseed voor financiële adviseurs en een soberder beloningsbeleid kunnen er volgens Paul Tang aan bijdragen de kloof tussen publiek wantrouwen en worstelende instellingen te verkleinen.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Karel Pauw
De boekenkast van...
 
Welke boeken spreken leiders aan? Waardoor laten zij zich persoonlijk en zakelijk inspireren? Deze keer gunt Karel Pauw ons een blik in zijn boekenkast. Hij vertelt uit welke boeken hij inspiratie put.
Lees verder als PDF
Deel dit artikelDe Alimentatie Polis: l’histoire se répète
 
Een paar maanden geleden introduceerde TAF de Alimentatie Polis. Het persbericht leverde heel wat publiciteit op in vakbladen voor financieel dienstverleners en andere media. Maar daar werd redelijk zuinig op gereageerd en voor zover ik kan overzien werd het ook niet opgepikt in de algemene pers en media. Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
Lees verder als PDF
Deel dit artikelEthisch handelen als bouwsteen voor welvaart
 
En waarom draaft Duruk Goutrug zo achter zijn conditie, zijn werk en zijn religie aan? In het boek De Tao van Poeh legt Benjamin Hoff het uit. “Omdat ze hem hebben verteld dat er een beloning aan vastzit, misschien? De godsdiensten, wetenschappen en bedrijfsethiek van onze Goutrug hebben hun uiterste best gedaan ons ervan te overtuigen dat er ons ergens een grote beloning wacht en dat het onze taak is ons leven lang als gekken te werken om die binnen te slepen. Of hij nu hoog in de hemel wacht, achter de volgende molecule of in de directiekamer, hij is altijd net een eindje verder dan wij – net om de straathoek, aan de andere kant van de wereld, achter de maan, voorbij de sterren.”
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Hristo Mishkov
Van beurshandelaar tot monnik
 
Hristo Mishkov werd in 2008 wereldberoemd. Nog voor de wereldwijde crisis uitbrak, verruilde hij radicaal zijn uiterst lucratieve loopbaan als beurshandelaar aan de Nasdaq in New York voor een bestaan als monnik in zijn geboorteland Bulgarije. New Financial Magazine zocht hem op in het Tsarnogorskiva klooster in het dorp Gigintsi. Ook in zijn geloof blijkt Mishkov – die door het leven gaat als monnik Nikanor – er radicale denkbeelden op na te houden.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Max Otte
Ik wil geen onheilsprofeet zijn
 
In zijn boek Der Crash Kommt uit 2006 voorspelde de Duitse econoom en vermogensbeheerder Max Otte de financiële crisis die de westerse wereld nu al ruim drie jaar in z’n greep houdt. “Het woord crisis komt niet meer in de titel van mijn nieuwe boek. Ik wil geen onheilsprofeet zijn.”
Lees verder als PDF
Deel dit artikelNeed to read
 
Dominique Haijtema is journalist en psycholoog. Zij recenseerde boeken voor Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio en bespreekt hier de boeken die haar het meest zijn bijgebleven.
Lees verder als PDF
Deel dit artikel
 
© 2024 New Financial Forum   l  Disclaimer  l  Contact