Het New Financial Magazine wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld (www.newfinancialforum.nl).
huidig nummer \\ abonneren \\ archief \\ index \\ zoeken \\ downloads \\ ambassadeurs \\

archief NFM \\

  \ nummer 2010 1 \\   \ nummer 2010 2 \\
  \ nummer 2011 1 \\   \ nummer 2011 3 \\
  \ nummer 2012 1 \\   \ nummer 2012 2 \\
  \ nummer 2013 1 \\   \ nummer 2013 2 \\
  \ nummer 2013 3 \\   \ nummer 2013 4 \\
  \ nummer 2014 1 \\   \ nummer 2014 2 \\
  \ nummer 2014 3 \\   \ nummer 2015 1 \\
  \ nummer 2015 2 \\   \ nummer 2015 3 \\
  \ nummer 2015 4 \\   \ nummer 2016 1 \\
  \ nummer 2016 2 \\   \ nummer 2016 3 \\
  \ nummer 2016 4 \\   \ nummer 2017 1 \\
  \ nummer 2017 2 \\   \ nummer 2017 3 \\
  \ nummer 2017 4 \\   \ nummer 2018 1 \\
  \ nummer 2018 2 \\   \ nummer 2018 3 \\
  \ nummer 2018 4 \\   \ nummer 2019 1 \\
  \ nummer 2019 2 \\   \ nummer 2019 3 \\
  \ nummer 2019 4 \\   \ nummer 2020 1 \\
  \ nummer 2020 2 \\   \ nummer 2020 3 \\
  \ nummer 2020 4 \\   \ nummer 2021 1 \\
  \ nummer 2021 2 \\   \ nummer 2021 3 \\
  \ nummer 2021 4 \\   \ nummer 2022 1 \\
  \ nummer 2022 2 \\   \ nummer 2022 3 \\
  \ nummer 2022 4 \\   \ nummer 2023 1 \\
  \ nummer 2023 2 \\   \ nummer 2023 3 \\
  \ nummer 2023 4 \\
 
 
Willem Vreeswijk
Heilige huisjes
 
“Nieuwe financiële wereld is vrij van heilige huisjes”, luidde de kop boven een interview met Egbert Berkhoff (NNEK) en Paul Rijns (toen nog werkzaam voor Brand New Day) in het New Financial Magazine van ruim een jaar geleden. Een aantal van hun tips: stop met de eerbiedigende werking van doorlopende provisie, sta alleen nettoproducten toe, stop met execution only voor complexe producten, stop als adviseur met struisvogelpolitiek EN achterhoedegevechten, zet jezelf in de etalage in plaats van de producten van de aanbieders en stop als aanbieder met zelfprotectie wat altijd ten koste gaat van het klantbelang. En zo schopten de heren tegen veel meer heilige huisjes.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Nicolette Loonen
Heilig huis in verval
 
In de verzekeringsbranche is er een heilig geloof dat ‘de burger’ niet zonder ‘ons’ kan. Dit bleek maar weer eens op de VB-dag, waar ik onlangs met enige verbazing in de zaal zat. Een meneer van een grote verzekeraar hield een verhaal over de strategie van zijn bedrijf, maar grote innovaties kwamen hierin niet echt aan bod. Een andere meneer van een groep samenwerkende intermediairs geloofde dat zijn rol, in een steeds complexere wereld, alleen maar aan belang zou toenemen. Er werd vervolgens gedebatteerd tussen de heren, waaruit in ieder geval duidelijk werd dat er een haat/liefde verhouding was tussen de twee.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Marjon van Opijnen en Damaris Matthijsen
Verzekeringsbranche in transitie
 
Er is geen Nederlander die geen verzekering heeft. Als je als branche zo’n belangrijke positie in een samenleving inneemt vraagt dit ook een visie op die rol en hoe de branche dienstbaar kan zijn aan de samenleving. De huidige financiële crises vraagt immers om meer dan een duurzaam product als het over dienstbaar aan de samenleving zijn gaat. De crisis en de transitie naar een vitale en volhoudbare economie en duurzame samenleving die hieruit ontstaat, roept om een fundamentele discussie over het product verzekeringen en het bijbehorende verdienmodel, aldus Marjon van Opijnen en Damaris Matthijsen van Leaders for Economic Change en verbonden aan Economy Transformers.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Alan McSmith
Spirituality in management
 
Imagine needing to cross a boundary. Not in a literal sense however, but in your mind. Because boundaries come in all shapes and sizes; they lurk on the edges of our comfort zones everywhere we turn, either at home or in the office.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ambassadeurs van het New Financial Forum
Derde New Financial Day in teken concrete actie
 
Het New Financial Forum blijft een platform voor inspiratie voor vernieuwers in de financiële sector. Maar de derde New Financial Day op 29 oktober illustreerde goed de ontwikkeling die het Forum doormaakt en waarin steeds meer aandacht komt voor concrete acties.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ambassadeurs van het New Financial Forum
Statements New Financial Day
 
Afgegeven statements op de New Financial Day van 29 oktober 2013 in Amsterdam (op persoonlijke titel): hoe ga ik mijn talenten het komende jaar inzetten om een nieuwe fi nanciële wereld (een gezonde en gerespecteerde fi nanciële sector) te bewerkstelligen?
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Sharda Nandram
Participatiesamenleving versus Westers denken
 
De welvaartstaat evolueerde naar een verzorgingsstaat. De ‘volgende stap’ moet de participatiesamenleving worden. Maar wat is hier voor nodig? Willen we dit eigenlijk wel en zijn we bereid een aantal heilige huisjes omver te werpen? Zijn er al voorbeelden die nut en noodzaak onderstrepen? Op weg naar de gewenste participatiestaat zijn oprechte discussies nodig over ons eenzijdig economisch denken dat ons met de paplepel is ingegeven.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Hubrien Meijaard
Zinnige vragen
 
In elke editie van het New Financial Magazine legt de redactie een dertigtal ‘zinnige vragen’ voor aan een financieel dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal heeft onderscheiden. De financieel dienstverlener mag hier zelf tien vragen uit kiezen. Deze keer: Hubrien Meijaard, financieel adviseur in Culemborg en initiatiefnemer van ‘ontwoekerservice’ Woekerpolisvrij.nl.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ivo Valkenburg
Ode aan de mensen van nu
 
Overal kom ik ze tegen – geïnspireerde mensen. Ondernemend. Authentiek. Met of zonder geld. Verrassend en bevlogen. Origineel in aanpak. Aanstekelijk enthousiast. VPRO Tegenlicht maakte er onlangs een mooie reportage over onder de titel ‘mensen van nu’. Over een jonge generatie ondernemers die met hun bedrijf een rol van betekenis willen spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Wat zijn dat voor mensen? Drie mini-portretten en een serie lessen voor iedereen die open staat voor vernieuwing van de financieel-economische wereld.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Martin Kersbergen
Vreemde eenden
 
U herkent het misschien: zo’n gesprekje waarbij je na een paar minuten het gevoel krijgt dat je langs elkaar heen praat. Dat je ontdekt dat je beiden de wereld door verschillende brillen bekijkt. Je gebruikt dezelfde woorden, maar merkt dat de ander er een andere betekenis aan geeft. Met argumenten, beredeneerd vanuit de eigen wereld, wordt de ander niet overtuigd.  
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel


Ambassadeurs van het New Financial Forum
Ambassadeurs van het New Financial Forum
 
Het New Financial Forum is het platform voor het nieuwe bankieren, het nieuwe beleggen, het nieuwe verzekeren en het nieuwe adviseren. Een overzicht van de ambassadeurs met een link naar hun persoonlijke pagina vindt u hier.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel
 
© 2024 New Financial Forum   l  Disclaimer  l  Contact