Het New Financial Magazine wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld (www.newfinancialforum.nl).
huidig nummer \\ abonneren \\ archief \\ index \\ zoeken \\ downloads \\ ambassadeurs \\

archief NFM \\

  \ nummer 2010 1 \\   \ nummer 2010 2 \\
  \ nummer 2011 1 \\   \ nummer 2011 3 \\
  \ nummer 2012 1 \\   \ nummer 2012 2 \\
  \ nummer 2013 1 \\   \ nummer 2013 2 \\
  \ nummer 2013 3 \\   \ nummer 2013 4 \\
  \ nummer 2014 1 \\   \ nummer 2014 2 \\
  \ nummer 2014 3 \\   \ nummer 2015 1 \\
  \ nummer 2015 2 \\
  \ nummer 2015 3 \\
  \ nummer 2015 4 \\   \ nummer 2016 1 \\
  \ nummer 2016 2 \\   \ nummer 2016 3 \\
  \ nummer 2016 4 \\   \ nummer 2017 1 \\
  \ nummer 2017 2 \\   \ nummer 2017 3 \\
  \ nummer 2017 4 \\   \ nummer 2018 1 \\
  \ nummer 2018 2 \\   \ nummer 2018 3 \\
  \ nummer 2018 4 \\   \ nummer 2019 1 \\
  \ nummer 2019 2 \\   \ nummer 2019 3 \\
  \ nummer 2019 4 \\   \ nummer 2020 1 \\
  \ nummer 2020 2 \\   \ nummer 2020 3 \\
  \ nummer 2020 4 \\   \ nummer 2021 1 \\
  \ nummer 2021 2 \\   \ nummer 2021 3 \\
  \ nummer 2021 4 \\   \ nummer 2022 1 \\
  \ nummer 2022 2 \\   \ nummer 2022 3 \\
  \ nummer 2022 4 \\   \ nummer 2023 1 \\
  \ nummer 2023 2 \\   \ nummer 2023 3 \\
  \ nummer 2023 4 \\   \ nummer 2024 2 \\
 
 

Rendement
 
We bevinden ons aan het einde van een tijdperk, met de Amerikaanse president Donald Trump als een van de laatste der decadente keizers. Met alleen onze afschuw uitspreken in een taalgebruik waar Trump bewondering voor zou hebben, komen we niet tot een mogelijke oplossing. We zullen zelf moeten voorleven hoe wij in de wereld aan onze kinderen willen doorgeven. Iedere dag. Stapje voor stapje.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelOndernemen, het kan wel!
 
“Het kan wel! Dat is de mentaliteit die Carla Verwijmeren, Senior Manager Marketing Zakelijk Centraal Beheer, uitstraalt en graag wil overbrengen op haar omgeving. “De financiële sector is altijd van grote betekenis voor de samenleving geweest. Uitdaging is om gezamenlijk en met inzet van nieuwe technische mogelijkheden de samenleving beter van dienst te zijn. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen."
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelAcht middelen om als bedrijf een verschil te maken in de Betekeniseconomie
 
 We zetten de eerste voorzichtige schreden in een nieuw tijdperk en een nieuw socio-economisch paradigma die ons zakelijke doen en laten ingrijpend gaat veranderen: de Betekeniseconomie. De behoefte naar betekenis – zingeving – heeft grote gevolgen voor onze economische activiteiten. Elk bedrijf heeft altijd acht middelen in handen waarmee het maatschappelijk van dienst kan zijn.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelHet eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland
 
Henk Fransen is arts en behoort tot ’s werelds meest ervaren experts op het gebied van kanker. Hij pleit voor een medicijnloos ziekenhuis waar het beste uit alle geneeswijzen wordt verenigd. “Gezondheid kun je niet verzekeren. Je kunt als individu wel de volle verantwoordelijkheid nemen om je genezend vermogen te versterken. Voor verzekeraars zijn er volop kansen hieraan bij te dragen.”
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelChaos hoort bij het leven
 
De toekomst lijkt onoverzichtelijk, maar toch liggen er nieuwe kansen. Wie de nieuwsberichten volgt en tot zich laat doordringen kan gemakkelijk de moed verliezen, want de situatie in de wereld lijkt steeds onoverzichtelijker. Chaos hoort bij het leven, en de geschiedenis leert ons dat er steeds uitzichtloze situaties zijn geweest.  
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelMaak het verschil
 
Wat doe jij om de wereld leuker, beter, mooier te maken? Filmmaker Steven Geldof interviewt hier mensen over onder de titel Inspirerende Hutspot. Maar alleen woorden vindt hij niet genoeg. Hij startte het project ‘De wereld leuker maken in 30 dagen’. “Als ik zorg dat mijn denken mooi is, en mijn handelen is hiermee in lijn, dan wordt de wereld mooier. Zo eenvoudig is het.”
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelAan alle financieel adviseurs (met dank aan Mark Rutte)
 
Er is iets aan de hand in de financieel adviesmarkt. Hoe komt het toch dat de noodzaak en behoefte aan financieel advies groot is, maar dat financieel adviseurs, op politici na, het minst vertrouwde beroep hebben (GfK Trust in Professions 2015)? Financieel advies is van grote maatschappelijke en economische waarde. Duizenden adviseurs doen dagelijks goed en integer hun werk, in het belang van de klant. Hoe komt het dat sommige financieel adviseurs zich zo armzalig gedragen dat zij de negatieve stemming over het mooie beroep van financieel adviseur bepalen? Dat laten we toch niet gebeuren?  
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelZinnige Vragen
 
De redactie stelt in iedere editie van het New Financial Magazine vijfentwintig ‘zinnige vragen’ aan een financieel dienstverlener die zich in het afgelopen kwartaal positief heeft onderscheiden. Ditmaal Ted van den Bergh, directeur Triodos Foundation.  
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelBeter beslagen ten ijs
 
Het New Financial Magazine stelt in iedere editie een Ambassadeur een aantal vragen over de financiële sector. Ditmaal Jan Verstegen van Eerstestap.nl.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelHet rendement van Positieve Gezondheid
 
Investeren in het optimaliseren en verbeteren van de omstandigheden die ons welzijn verder vergroten, levert meer op dan de focus op het voorkomen en uitbannen van ziektekansen. Helaas is dit laatste in onze maatschappij de norm. Een ommezwaai naar Positieve Geboortezorg reduceert bijvoorbeeld niet alleen de zorgkosten, maar is ook gezonder voor zwangeren, baby’s, relaties, zorgverleners en de samenleving als geheel.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelHet rendement van ontwikkeling
 
Financiële instellingen sturen vooral op rendement (kostenbeheersing en effficiency). Logisch, want het verdienmodel staat onder druk, zo denken ze. Heilzamer is jongeren vanuit intrinsieke waarden een mooi vak leren.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelJuiste maatstaf voor welvaart en welzijn
 
In het vorige New Financial Magazine beschreef Thera van Osch de Economy of Care. In de zorgeconomie zijn het mondiaal ecologisch systeem, de onbetaalde zorgeconomie en de (monetaire) markteconomie zodanig met elkaar in evenwicht dat iedereen wereldwijd een waardig bestaan kan leiden. Een van de eerste stappen in een transitie is een andere manier van het meten van de nationale welvaart: nieuwe maatstaven van economisch rekenen zijn nodig, zodat ook de natuurlijke en sociale rijkdom weergegeven worden. Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied en hoe verhoudt zich dit tot de recente discussie in de Nederlandse politiek over ‘brede welvaart’?  
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelGoede leiders bieden vrijheid om te creëren
 
Onderzoek laat zien dat 75 procent van de organisatieverandertrajecten niet tot de beoogde resultaten leidt. Sterker, ze leveren allerlei onbedoelde en ongewenste gevolgen. Leiders zijn vervolgens vooral bezig met het managen van de impact van die onbedoelde bijeffecten. In plaats van de vruchten te plukken moeten ze frustratie en gebroken relaties managen. Efficiëntieverbeteringen blijven uit en medewerkers raken gemoraliseerd.
Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikelAmbassadeurs van het New Financial Forum
 

Lees verder in de digitale editie online
Lees verder als PDF
Deel dit artikel
 
© 2024 New Financial Forum   l  Disclaimer  l  Contact