Get Adobe Flash player
diversiteit – essay – Laat duizend bloemen bloeien Diversiteit als smeerolie voor de economie. Het nieuwe verhaal over geld en dienst- verlening gaat over radicaal pluralisme. Diversiteit in culturen en kleuren, mannen, vrouwen en kinderen, nationaliteiten en religie, lokale economieën en systemen. Over het oude en het nieuwe verhaal in de economie. tekst s ati s h ku ma r | beeld j i ri bü ller E volutie houdt van diversiteit: biodiversiteit, religi- euze en culturele diversiteit, politieke en economi- sche diversiteit, diversiteit van waarheden en stem- geluid. Laat duizend bloemen bloeien en laat alle mensen vrij. De aarde is vol overvloed. Er is voldoen- de om te delen met iedereen. We kunnen naar di- versiteit kijken als verdeeldheid of juist als eenheid. We kun- nen de wereld ervaren als een netwerk van relaties of als een verzameling van gefragmenteerde en niet verbonden delen die met elkaar in gevecht zijn. Onze denkgeest – vermoeid van alle verdeeldheid, verschillen en conflicten – ziet unifor- miteit vaak als oplossing voor een betere wereld. Je ziet dan dat er wereldwijd steeds meer uniformiteit ontstaat: dezelfde archi- tectuur, dezelfde megastores, dezelfde me- gastallen, dezelfde fastfoodketens. Deze uniformiteit heeft echter niets te maken met eenheid en verbinding. andering, armoede en andere grote problemen alleen maar symptomen zijn van onze afscheiding van de natuur en onze medemens. Om de problematiek van onze ecologische en so- ciaal-economische crisis bij de wortel aan te pakken, is een verschuiving nodig van eigenbelang naar gemeenschappelijk belang. We worden uitgenodigd om eenheid te gaan zien in diversiteit. PARADIGMA VERSCHUIVING Economie en ecologie. Deze twee woorden stammen af van hetzelfde Griekse woord ‘oikos’ dat ‘huis’ betekent. Ecologie is de kennis en de alomvattendheid van ons huis, moeder aarde. Economie is het management van ons huis. Als we ons huis verliezen, wat blijft er dan nog over om te managen? Helemaal niets dat le- vend is. Daarom is het belangrijk dat onze economie in alle opzichten een afgeleide is van onze ecologie. “Het lijkt wel of ‘gezond verstand’ Het lijkt wel of ‘gezond verstand’ allang niet meer zo gezond is. Daarom is en blijft het belangrijk om ons te blijven herinne- ren dat oorlog, terrorisme, klimaatver- allang niet meer zo gezond is” Het nieuwe verhaal over economie gaat over verbinding. De afgelopen honderd jaar zijn we gaan geloven dat de natuur LENTE 2016 NFM | 13