Get Adobe Flash player
i n s p i r at i e “LIEFDE IS HET VERMOGEN OM TE GEVEN ZONDER TERUG TE VERWACHTEN” De redactie stelt in iedere editie van het New Finan- cial Magazine vijfentwintig ‘zinnige vragen’ aan een fi- nancieel dienstverlener die zich het afgelopen kwar- taal positief heeft onder- scheiden. Deze keer Marga Zinnige vragen Hoek, directeur De Groene Zaak en bestuursvoorzitter Het Groene Brein. 22 | NFM LENTE 2016 tekst ma r ga ho ek | beeld he r mien lam