Get Adobe Flash player
voorwoord Diversiteit “A ls Lehman Brothers Lehman Sisters was ge- weest, hadden we echt niet zo’n crisis ge- had. Vrouwen zijn betere teamspelers, heb- ben minder grote ego’s, werken meer met open deuren. Ze nemen minder risico’s en concentreren zich minder op eigen bonus- sen”, aldus toenmalig Europees Commis- saris Neelie Kroes in 2009. Zij was ervan overtuigd dat een te hoog testosterongehalte een belangrijke bijdrage heeft gele- verd aan de ineenstorting van het financiële systeem. Meer vrouwen aan de top zou leiden tot een meer menselijke finan- ciële sector. Dat klinkt logisch, maar er is meer nodig om een echte cultuurverandering in de sector tot stand te brengen. Alleen al op grond van de pure cijfers zou men moeten con- cluderen dat er een fundamentele herschikking moet komen van bestuurs- en managementfuncties. Onder de kop ‘Sexism and the City’ publiceerde de Financial Times nog geen jaar ge- leden de uitkomsten van een onderzoek naar vrouwen op managementposities bij banken in the City. In dit financiële hart van de wereld vinden net zoveel mannen als vrouwen een baan, maar op beslisniveau is nog geen twintig procent vrouw. Onverholen seksisme ligt hieraan ten grondslag, con- cludeerden de onderzoeksjournalisten verbaasd. Vandaar ook dat jonge studentes een carrière in de bankensector mijden, terwijl meer vrouwen – of beter gezegd: meer vrouwelijke waarden – in directiekamers noodzakelijk zijn. Hoogleraar Irene van Staveren van de Eras- mus Universiteit, die in de herfsteditie van het New Financial Magazine nog uitgebreid aan het woord kwam, is wars van het denken in stereotypes. Wel toont zij aan dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Gemid- deld genomen nemen ze lagere risico’s en verliezen als het tegen zit fors minder geld. Ze zijn niet van nature geduldiger, maar heb- ben meer discipline, laten zich minder beïn- vloeden door het dagelijkse nieuws en zijn flexibeler. “Vrouwelijke bankiers in Neder- land passen hun risicoprofiel na de crisis meer aan de nieuwe, onzekere situatie aan dan hun mannelijke collega’s”, aldus Van Staveren. Van Staveren vroeg zich ook af waarom een man als Warren Buffett dan zo succesvol is. Het antwoord is simpel. Buffett investeert als een meisje. Hij neemt geen hoge risico’s, is niet hebberig en heeft geduld. Een cultuurverandering in de fi- nanciële sector zal niet plaatsvinden door alleen een paar extra vrouwen in boardrooms te benoemen. Het gaat om het stimuleren van vrouwelijke waarden, zowel bij mannen als vrouwen. Door als bestuur ervoor te kiezen om vrouwen met vooral mannelijke waarden aan te nemen, verander je nog niet echt veel aan de bestaande bestuurscultuur. Is aandacht voor vrouwelijke waarden soft? Integendeel. Het levert immers betere resultaten op en medewerkers en klan- ten worden er aantoonbaar gelukkiger van. En als we vrouwelijke waarden stimuleren, zijn we er dan? Natuurlijk niet. Diversiteit is veel meer dan dat. Het heeft ook te maken met de verschillen tussen jong en oud. Beiden zijn nodig. De wijsheid, inzichten en het overzicht van de oudere generaties, maar ook het denken en kijken van de jongere ge- neraties die met hele andere normen en waarden opgroeien. Wil je over tien jaar als financiële sector nog relevant zijn, dan zul je in de besliskamers ook dat nieuwe geluid moeten laten horen. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden van diversiteit. Laat ver- schillende culturen toe in je koersbepaling en ga niet alleen uit van de denkpatronen die gangbaar zijn in de financiële sector, maar vraag men- sen uit andere bedrijfssectoren om mee te denken. En last but nog least: benoem in je boardroom niet alleen een Chief Customer Of- ficer maar ook gewoon een customer, want is het ons om hem of haar uiteindelijk niet te doen? “Benoem naast een Chief Customer Officer ook een De volgende editie van het New Financial Ma- gazine verschijnt op 1 juni 2016 en heeft als thema ‘Leiderschap’. Ideeën zijn welkom. n customer in je boardroom” Willem Vreeswijk willem@newfinancialforum.nl LENTE 2016 NFM | 3